Ewa Nieć


Ewa Nieć
coach, trener, przedsiębiorca. Doświadczenie zawodowe w biznesie, w dużych organizacjach i małych firmach jako pracownik i osoba zarządzająca oraz członek Rady Nadzorczej spółki. Dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc szkolenia w zakresie komunikacji konstruktywnej skierowane do firm (szkolenia oparte o metodę Nonviolent Communication).
Współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Coachów. Obszar jej zainteresowań koncentruje się na wspieraniu w rozwoju kariery zawodowej osób, które chcą osiągnąć sukces i jednocześnie czerpać radość ze swojej aktywności zawodowej. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe specjalizując się w coachingu biznesowym i coachingu kariery oraz w life coachingu.
www.ewaniec.pl