Marta Kułaga


Kulaga Marta cd czb

Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla mnie filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współczuciem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania. Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiadam też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Założyłam i prowadzę Niepubliczne Przedszkole Krasnal w Krakowie oraz współtworzę turkusową organizację Leance sp. z o.o. W swojej pracy łączę podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi.

Jestem właścicielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie od czerwca 2000. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla mnie rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza; rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

Przekonanie o ważności tej sfery obejmowało również rozwój moich kompetencji komunikacyjnych i całego zespołu. Po 16 latach prowadzenia przedszkola mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy bardzo dużo – wypracowaliśmy komunikaty oparte na założeniach NVC, strategie zachowań w różnych sytuacjach, realizujemy programy wychowania emocjonalnego, edukację międzykulturową, znajdujemy wciąż nowe sposoby, aby w pełni wyrażać nasze wartości – empatię, szacunek, otwartość, dojrzałość, bezpieczeństwo.

Mogę również powiedzieć, że wciąż jesteśmy w procesie. Wciąż wiele pytań pozostaje aktualnych: jak najlepiej wspierać dziecko w rozwoju, nakłaniając go do podejmowania wyzwań, ryzyka, wychodzenia ze sfery komfortu, zachowując pełen szacunek do jego możliwości i decyzji? Jak równocześnie zaspokajać potrzeby indywidualności i grupy? Gdzie budować granicę pomiędzy bezpieczeństwem a wolnością?

Po to by znajdować lepsze odpowiedzi na te pytania rozwijamy nasze kompetencje. Zdobycie umiejętności trenera komunikacji i coacha pozwala mi bardziej efektywnie prowadzić zespół. Efektem wykorzystywania narzędzi coachingu menadżerskiego, zespołowego i indywidualnego jest podejmowanie przez kadrę nowych wyzwań, nabywanie nowych umiejętności, pełniejszego wykorzystywanie własnego potencjału i rozwijanie go.

Co mnie uskrzydla?
Uskrzydla mnie podejmowanie wyzwań i przekraczanie moich ograniczeń.
Prawdziwy i autentyczny kontakt z niepowtarzalnością i bogactwem drugiego człowieka.

Zapraszam na warsztaty oraz sesje coachingowe

Kontakt marta.kulaga@leance.org

Artykuły i prezentacje

Odżywcza współpraca

Trudne emocje u dzieci.1.2016.11.

150912_NVC_Introduction

160228_NVC_Wprowadzenie

Co-to-jest_LeaNCe

Neurobiologia-a-empatia-artykuł

Opinie

Certyfikat NVC

Moja wiedza i umiejętności jest zakorzeniona w studiach, kursach, warsztatach:

Pernille Plantener  – Coaching oparty na potrzebach.  Coaching, neurobiologia i empatia. Satysfakcjonujące       życie zawodowe
Liv Larsson  – Złość, poczucie winy i wstyd
Sarah Peyton  – Rebuilding your brain for empathy
Szkoła trenerów komunikacji opartej na empatii
Szkoła Profesjonalnego Coachingu
Teleclasses with Miki Kashtan On Vulnerability and Authenticity, Showing up fully to meet life
                  Leveraging your influence  Cultivating inner freedom
Roxy Manning and Sabine Gaiger Leveraging your influence
Eva Rembala NVC in relationship
Sabine Gaiger Body NVC
Yoram Mozenson Communication in conflict
Agnieszka Pietlicka You – understanding the other side