Ładowanie Wydarzenia

Systemic consent

 

Prowadzenie: Juergen Licht, coach, trener, mediator

Termin: 30 czerwca 2018, w godz. 9.00-18.00

Miejsce: Kraków, ul. Kobierzyńska 24, Leance

Język: tłumaczenie na język polski

 

Jak osiągać satysfakcjonujące decyzje grupowe?

Wyobraź sobie, że jesteś członkiem zespołu albo grupy, w której wspólne decyzje są przyjmowane przez wszystkich z radością. Być może preferowałeś inne rozwiązanie, ale nie masz silnego sprzeciwu wobec przyjętej opcji. Będziesz ją wspierał i przyczyniał się do jej realizacji.

Co w tym scenariuszu różni się od zwyczajowego postępowania? Co sprawia, że Ty i wszyscy wokół są w tak oczywisty sposób usatysfakcjonowani?

Pozwól, że zgadnę: Twoje wątpliwości zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę. Zostałeś poproszony o Twoją opinię. Brałeś udział w całym procesie podejmowania decyzji. Spotkałeś się z całym zespołem na „żywo” i na tym samym poziomie. Cały proces był transparentny. Patrzyłeś na rozwiązania, a nie na ludzi którzy je wnieśli. Nie ma ukrytych motywów ani wątpliwości.

Niemożliwe?

Kolejne bezsensowne marzenie?

Istnieje alternatywa dla dziwnego głosowania większości, które znamy od pierwszych dni demokracji mającej początek w starożytnej Grecji. Idea nosi nazwę Zgody Systemowej (Systemic Consent).  Erich Visotschnig i Siegfried Schrotta rozwijają tą metodę od początku lat 70-tych.

Co to jest Zgoda Systemowa?

Wychodząc od zestawu rozwiązań wypracowanych w zespole, grupa wybiera propozycję, która wzbudza najmniejszy sprzeciw. Ta forma podejmowania decyzji – nie pytanie udziałowców o zgodę na konkretne rozwiązanie, ale opieranie się na wielkości oporu czy sprzeciwu wobec propozycji – pozwala osiągnąć rezultat najbliższy jednomyślności.

Metoda Zgody Systemowej przydaje się kiedy chcesz:

  • podjąć decyzję najbliższą jednomyślności.
  • rozszerzyć spojrzenie na opcje rozwiązań
  • uwzględnić głos wycofanych lub cichych członków zespołu

Jak to działa?

Proces jest podzielony na 4 fazy:

  1. Konstruowanie pytania

Grupa chce podjąć decyzję podzielaną przez wszystkich zainteresowanych. Do tego celu potrzebne jest bardziej złożone pytanie, na które nie da się udzielić odpowiedzi „tak” lub „nie”.

  1. Faza kreatywna: zbieranie propozycji rozwiązań

W drugiej fazie wymyślane i zbierane są wszystkie propozycje rozwiązań. Bierze się pod uwagę kreatywność i różnorodność, które są podstawową regułą zgody systemowej (Reguła ZS). Wszystkie pomysły i życzenia są brane pod uwagę i traktowane na równi. W tej fazie pomysły nie są komentowane ani dyskutowane.

  1. Faza ewaluacji

Na etapie ewaluacji propozycje są ocenianie przez każdego członka zespołu za pomocą tzw. „punktów oporu”. „0” oznacza „brak oporu” lub „mogę wesprzeć to rozwiązanie”, najwyższa ocena na skali – „10” oznacza „silny opór” lub „zupełnie nie zgadzam się na to rozwiązanie”. Oceny zapisuje się na matrycy.

  1. Podsumowanie punktów

W ostatniej fazie punkty przyznane przez poszczególnych członków są sumowane dla każdego rozwiązania. Pomysł, który otrzyma najmniej punktów, wywołuje najmniejszy opór w grupie i tym samym jest najbliższy konsensusowi.

Metoda Zgody Systemowej może zostać wykorzystana w każdym procesie decyzyjnym gdzie rozważanych jest wiele rozwiązań. Reguła ZS (kreatywności i różnorodności) pomaga zminimalizować prawdopodobieństwo potencjalnego konfliktu podczas podejmowania kontrowersyjnych decyzji.

Informacje organizacyjne:

Cena – 200 zł

Widełki cenowe 50-300 zł
Skalkulowana cena za warsztat, która pozwala na opłacenie wszelkich kosztów wynagrodzenia trenerów i organizację kursu to 200 zł. Chcemy jednak, aby kurs ten był jak najbardziej dostępny dla wszystkich, więc proponujemy widełki cenowe. Jednocześnie jeśli masz możliwości i chcesz wesprzeć nas i innych zapraszamy Cię do wniesienia wyższej opłaty.

Informacje organizacyjne – marta.kulaga@leance.org

Wpłaty na konto:
Rubikon Marta Kułaga
IBAN PL 02 1050 1445 1000 0091 4893 7189

Formularz zapisu

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem szkoleń

Imię i nazwisko/name (wymagane)

Adres email/e-mail address (wymagane)

Telefon/phone number (wymagane)

Dane do faktury/invoice data (wymagane)

Uwagi/additional remarks

[recaptcha]

[wpgdprc "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych do formularza kontaktowego w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili wycofać."]