Każdy z nas jest inny, ale tą różnorodność światów i doświadczeń łączy wspólna idea – wizja świata opartego na zaufaniu, współpracy i porozumieniu. W codziennych i zawodowych relacjach żyjemy tym, co przekazujemy klientom podczas spotkań indywidualnych i szkoleń. Nieustannie się rozwijamy czerpiąc wiedzę od trenerów-praktyków NVC, słuchając naszych klientów – ich oczekiwań i informacji zwrotnych, oraz podczas codziennych spotkań i rozmów z ludźmi.

Anna Han

Trener, mediator, facylitator

Z NVC czerpię narzędzia do pogłębiania świadomości, zarządzania emocjami oraz dokonywania wyborów

Ewa Nieć

Coach, trener

Ogromną radością jest dla mnie dzielenie się: pasją, doświadczeniem i wiedzą.

Joanna Nowicka

Trener, coach

Ważne jest dla mnie dzielenie się i wzbogacanie życia innych ludzi.

Joanna Pasierbińska

Architekt

Kreowanie przestrzeni i przeobrażanie tego co wydaje się niemożliwe w realne projekty to moja zawodowa pasja.

Katarzyna Mroczek

Architekt

Zachwyca mnie otaczające piękno świata i dobro, którego wciąż doświadczam.

Marta Kułaga

Trener CNVC, coach, mediatorka

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, radości i spełnienia.

Małgorzata Piotrowska

Trener

Moim napędem jest wnoszenie wartości w życie swoje i innych ludzi.

Piotr Leszczyński

trener, mediator, facylitator

Jako coach i manager wspieram zespoły w ciągłym doskonaleniu