Piotr Leszczyński

Piotr Leszczyński

trener, mediator, facylitator

 

Jako coach i manager wspieram zespoły IT w ciągłym doskonaleniu i osiąganiu wysokiej efektywności, przy jednoczesnym budowaniu relacji opartych na zaufaniu, szacunku i współodpowiedzialności, w których kultura feedbacku naprawdę istnieje. Prowadzę warsztaty z komunikacji i feedbacku, coaching zespołowy i indywidualny, mediacje, facylitację konfliktów, spotkań i procesów decyzyjnych. Wiele lat działałem w organizacji Toastmasters. Współtworzę fundację “Przestrzeń” szerząc edukację wolnościową i NVC oraz inicjatywę “Odczarowany konflikt”, propagującą widzenie konfliktu jako szansy na odkrycie czegoś wartościowego i narzędzia do radzenia sobie z konfliktami.