Patryk Lange

Patryk Lange
Przedsiębiorca, menadżer, certyfikowany coach i doradca w obszarze tworzenia i rozwijania samozarządzania w firmach i organizacjach. Praktyk zarządzania partycypacyjnego. Przewodniczący Komisji Etycznej w Izbie Coachingu, Dyrektor Oddziału Małopolskiego Izby Coachingu. Wykładowca i trener coachingu.
Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej na kierunku automatyka i robotyka, Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu.
Współwłaściciel w firmach RPM Solutions Sp. z o.o. oraz xtech.pl sp. z o.o. Kilkuletnia historia wdrażania Partycypacji w xtech.pl opisana została w książce „Dialog organizacyjny – historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl” pod redakcją jednego z największych polskich autorytetów w dziedzinie zarządzania partycypacyjnego – Ryszarda Stockiego. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu z użyciem nowoczesnych technologii, realizacji zaawansowanych projektów IT, tworzenia, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych. W latach 2005 – 2012 pełnił funkcje dyrektora sprzedaży oraz członka zarządu. W tym czasie współpracował z największymi firmami inżynierskimi, między innymi z ABB, Siemens, FESTO, Mitsubishi Electric.
Jako coach specjalizuje się w pracy z przepracowanymi i zmęczonymi przedsiębiorcami i menedżerami. Pomaga im wskrzesić chęć do podejmowania nowych wyzwań, przebudzić kreatywność, zrealizować nową przygodę lub po prostu odpocząć. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu wypalenia zawodowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oaz warsztaty w organizacjach, które chcą wdrażać kulturę partycypacji i samozarządzania. Inspiruje się takimi postaciami jak Ricardo Semler, Jack Stack, Doug Kirkpatrick.
Współtworzy i propaguje Męski Krąg – regularne spotkania rozwojowe dla mężczyzn. Pasjonat podróżowania po Azji, Afryce i Europie, wypraw motocyklami i samochodami terenowymi