Ładowanie Wydarzenia
Tworzenie kultury pokoju w szkole

Tworzenie kultury pokoju w szkole

Zbyt wiele dzieci traci swoją naturalną radość z uczenia się przez tradycyjny sposób organizowania nauki. Kirsten Kristensen

Dzieci uczą się efektywniej kiedy dobrze się przy tym bawią, czują się bezpieczne i ufają, że błędy są traktowane jako naturalna część procesu uczenia się.

Ten warsztat jest dla każdego kto jest zaangażowany w edukację lub interesuje się rozwojem dzieci. Oferuje on możliwość rozwinięcia umiejętności porozumiewania się oraz nauczenia się jak przyczyniać się do tworzenia Kultury Pokoju w klasie szkolnej poprzez swoją obecność.

Celem warsztatu jest wyposażenie nauczycieli w umiejętności potrzebne do wspierania dzieci we wzrastaniu z innymi opcjami niż poddanie się lub bunt, w umiejętności budowania dialogu, który prowadzi do zaspokojenia potrzeb obu stron.

Będziemy dążyć do wypracowania równowagi pomiędzy prowadzeniem uczniów, a wzmacnianiem ich samodzielności i wewnętrznej motywacji:

– czasem rozczarowujemy uczniów oferując im zbyt mało przewodnictwa,

– czasem przewodzimy młodym ludziom zbyt dużo, stając na drodze ich uczenia się w wyniku wewnętrznej motywacji i wykształcania odpowiedzialności za samego siebie.

 

Podczas warsztatu będziemy pracować nad poniższymi tematami:

– Wyklarowanie własnej wizji pracy z uczniami, aby wypracować praktyczne kroki, które przybliżą nas do jej realizacji.

– Rozwój umiejętności wzbogacania naszej pracy i współpracy w szkołach w oparciu o wartości bezprzemocowe, które uznają podstawowe potrzeby ludzkie takie jak: wzajemny szacunek, empatia, równość i włączanie w codziennym życiu dzieci.

– Pokój to nie brak konfliktu, ale umiejętności podchodzenia bliżej i stawania się kreatywnym. Przedstawimy umiejętności do radzenia sobie ze złością, konfliktami, abyśmy mogli modelować i inspirować dzieci pokazując im jak dążyć do kontaktu w sytuacjach wyzwania.

– Praktykowanie empatii dla samego siebie, szczerości i empatii w zbalansowanym dialogu, który koncentruje się na jakości relacji, umożliwiającej zaspokojenie potrzeb obu stron.

– Zgłębianie jak połączyć przepaść między naszymi aspiracjami i realiami codzienności, z jej wieloma wyzwaniami. Praktykowanie dostępu do taktyki w chwilach wyzwania oraz powracania do myślenia o strategii w kontekście celów długoterminowych.

– Możliwość pracy na własnych przykładach i uczenia się jak przyczyniać się do rozwoju w oparciu o dialog i współpracę.

– Zgłębianie codziennych praktyk, które wspierają w odnajdywaniu wewnętrznego spokoju, rozszerzają naszą możliwość utrzymywania dobrego samopoczucia u siebie i innych, jednocześnie koncentrując się na przedmiocie nauki.

– Praktykowanie włączania dzieci we wszystkie rozmowy w celu rozwijania w nich wartości demokratycznych oraz przygotowania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Naszym marzeniem jest, aby nasi uczniowie:

– po 12 latach nauki w szkole podchodzili do uczenia się z takim samym entuzjazmem, jak ten który towarzyszył im pierwszego dnia szkoły.

– czuli się bezpiecznie, czuli się akceptowani tacy jakimi są, czuli radość z uczenia się, oraz uczyli się pod wpływem wewnętrznej motywacji i brali odpowiedzialność za własną naukę.

– czuli wolność w oferowaniu swojego wkładu.

Jako przygotowanie do kursu rekomendujemy obejrzenie 5 filmów: “Culture of Peace in School with NVC”.

Zjazdy odbywają się w siedzibie Leance przy ul.Kobierzyńska 24 w Krakowie:
26-28 października 2018
piątek 17-20
sobota 9-18
niedziela 9-16

Cena za 1 zjazd: 1400 zł
Widełki: 700- 2100 zł
Skalkulowana cena za zjazd, która pozwala na opłacenie wszelkich kosztów wynagrodzenia trenerów i organizację kursu to 1400 zł. Chcemy jednak, aby kurs ten był jak najbardziej dostępny dla wszystkich, więc proponujemy widełki cenowe.

Wpłaty na konto:
Rubikon Marta Kułaga
IBAN PL 02 1050 1445 1000 0091 4893 7189

Zapisy i informacje: marta.kulaga@leance.org