Ładowanie Wydarzenia

STUDIA PODYPLOMOWE

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC).

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Podstawowe informacje:  

 


Nazwa studiów:

 

 

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC).


Cel i opis studiów:
 • Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

 

 • Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy)  inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga - psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju. 


Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:

 • prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
 • mają najwyższą na rynku ilość godzin wykładów i  i praktyki (210 godzin)
 • nastawione są na praktyczne umiejętności - ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów
 • koszt zajęć dla studenta wynosi jedynie 29 zł za godzinę

Adresaci:

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych narzędzi komunikacyjnych i rozwojem świadomości, szczególnie:

 

 • osoby, których praca polega na komunikacji (liderzy, kierownicy, pracownicy działu HR, mediatorzy, coachowie)
 • lekarze i pielęgniarki oraz pracownicy sektora medycznego, którzy chcą lepiej współpracować w zespołach i komunikować się z pacjentami
 • nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy przedszkoli, opiekunowie w żłobku
 • rodzice zainteresowani rozwojem komunikacji między sobą i w relacjach z dziećmi
 • osoby, które chcą polepszyć relacje z bliskimi i w związkach, 
 • osoby planujące certyfikację lub ubiegające się o certyfikat trenera NVC
Korzyści wynikające z odbycia studiów:

 

 • umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce wynikająca z charakteru studiów nastawionych na ćwiczenia i praktykę!
 • umiejętność komunikowania się wspierająca współpracę w zespołach
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób uwzględniający potrzeby obu stron
 • umiejętność zarządzania swoimi emocjami w sposób, który służy porozumieniu i współpracy
 • umiejętność przezwyciężania blokad komunikacyjnych
 • lepsza komunikacja wynikająca ze zrozumienia potrzeb w kontekście uczuć swoich i innych ludzi np. w środowisku pracy i rodziny
 • zaliczenie wszystkich zajęć ze studiów do procesu certyfikacji prowadzonego przez The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org) (zajęcia prowadzone wyłącznie przez certyfikowanych trenerów NVC)

Wykładowcy:

 

Wyłącznie certyfikowani trenerzy NVC z uprawnieniami wydanymi przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication). 
Liczba godzin ogółem:

 

210


Czas trwania: 

 

2 semestry


Liczba zjazdów:

 

 

14, sobota - niedziela w godz. 10-18 i 9-16
1-2 razy w miesiącu


Początek zajęć:

 

 26 luty 2022


Miejsce odbywania zajęć:

 

Wyższa Szkoła Medyczna

ul. Powstańców Śląskich 3

59-220 Legnica


Platforma transmisji on-line 

(w razie obostrzeń COVID-19):

 

 

ZOOM

 


Wpisowe: 

 

 

100 zł


Czesne:

 

2800 zł za semestr, 5 600 zł dwa semestry

płatne z góry za każdy semestr


Możliwość dofinansowania studiów:

 

 

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (bliższe informacje w dziekanacie uczelni)
  oraz
 • https://inwestujwrozwoj.pl - bezpłatne pożyczki na dokształcanie z opcją umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Dane do wpłat:

 

WSM w Legnicy

PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161

FILMY POGLĄDOWE: Marshall B. Rosenberg - Podstawy Porozumienia bez przemocy (ang. Nonviolent Communication)

Zajęcia prowadzą w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC prowadzącą uczestników do świadomości wpływu na życie, umiejętności komunikowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu osobistym, zawodowym i społecznym

Opieka merytoryczna: Marta Kułaga