Ładowanie Wydarzenia

Usłyszeć siebie - intensywne studium mediacji NVC

 

“Samotność jest spowodowana nie brakiem ludzi wokół, a niemożnością rozmawiania z ludźmi o tym, co wydaje ci się istotne lub odrzuceniem Twoich poglądów przez innych”

Carl Jung

 

28-30 stycznia 2022 - zjazd I
18-20 lutego 2022 - zjazd II
18-20 marzec 2022 - zjazd III
22-24 kwietnia 2022 - zjazd IV
20-22 maja 2022 - zjazd V
17-19 czerwca 2022 - zjazd ekstra

 

Bycie słyszanym i bycie w kontakcie z drugim człowiekiem to jedne z ważniejszych potrzeb ludzi. To esencja człowieczeństwa i możliwość autentycznego spotkania z drugim człowiekiem.
Z drugiej strony konflikty są nieuniknioną częścią życia. Porozumienie bez przemocy pokazuje, że konflikt może być szansą na lepsze zrozumienie samych siebie i na pełniejsze bycie w relacji.
Jeżeli znasz już NVC, chcesz pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę jednocześnie ucząc się i zdobywając umiejętność prowadzenia mediacji, zapraszamy na zaawansowane studium mediacji.

Usłyszeć siebie to kurs, na którym:

 • nauczysz się struktury prowadzenia mediacji
 • poznasz narzędzia wykorzystywane w pracy mediatora
 • dowiesz się o przepisach i prawnym aspekcie prowadzenia mediacji
 • uporządkujesz swoją wiedzę o NVC
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności, które będziesz mogła/mógł wykorzystywać w codziennym życiu
 • weźmiesz udział w 12 dniach szkoleniowych z certyfikowanymi trenerami NVC (co liczy się do procesu certyfikacji)
 • a na koniec zdobędziesz certyfikat ukończenia studium Mediacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (dopóki nie masz certyfikacji CNVC nie możesz posługiwać się nazwą Mediator NVC)

 

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania 3 rodzajów certyfikatów 

 • Certyfikat uczestnictwa w studium
 • Certyfikat ukończenia studium (udział we wszystkich zjazdach lub ich zaliczenie 30 godzin praktyki w trójkach mediacyjnych)
 • Certyfikat uczestnictwa w superwizji i opanowania umiejętności mediacji w duchu NVC (po zjeździe ekstra)

Kurs dedykowany jest osobom, które mają za sobą minimum 10 dni warsztatów NVC.

Tematy i zakres merytoryczny zjazdów:

 

Zjazd I - Wprowadzenie do mediacji 

Prowadzące: Magda Barańska i Marta Kułaga

 • Doświadczenie z konfliktami
 • Konflikt z perspektywy NVC i z perspektywy modelu dominacji
 • Konflikt jako szansa na wzbogacenie życia osób w niego zaangażowanych
 • Strategia win-win jako sposób na wyjście z konfliktów
 • Postawa mediatora
 • Schemat mediacji
 • Narzędzia mediatora
 • Rola mediatora

Po skończonym zjeździe uczestnicy rozumieją na czym polega ujęcie konfliktu z perspektywy NVC, strategia win-win, znają narzędzia i schemat mediacji.

Zjazd II - Praktyczne wykorzystanie narzędzi w mediacjach 

Prowadząca: Brygida Dynisiuk

 • Ćwiczenie poszczególnych narzędzi
 • Długie demo mediacji
 • Ćwiczenie dłuższych kawałków mediacji
 • Proces obrazu wroga
 • Przygotowanie samego siebie
 • Konflikty wewnętrzne
 • Troska o siebie jako mediatora - empatia wobec siebie
 • System wsparcia mediatora
 • Ćwiczenia i techniki, które pomagają dbać o siebie

Po skończonym zjeździe uczestnicy znają wszystkie narzędzia mediatora i schemat mediacji. Przećwiczyli stosowanie każdego narzędzia i poprowadzili indywidualnie półgodzinną mediację, 

Zjazd III - Jak dobrze przygotować i zakończyć proces mediacji

Prowadząca: Marta Kułaga

 • Kontrakt w mediacji - różne podejścia i perspektywy
 • Proces przygotowania mediacji ze stronami
 • Prowadzenie procesu obrazu wroga ze stronami
 • Szakal show
 • Blokady w mediacji
 • Faza wypracowania rozwiązań
 • Umowy pomocnicze
 • Co jeśli rozwiązania nie działają

Po skończonym zjeździe uczestnicy potrafią sformułować kontrakt uwzględniając kontekst mediacji, wiedzą jak przeprowadzić pierwszą rozmowę mediacyjną, jak przygotować strony i jak wypracować rozwiązanie. Znają techniki troski o siebie, utrwalili i przećwiczyli umiejętności mediatora i schemat mediacji

Zjazd IV - Aspekty prawne i różne grupy odbiorców mediacji 

Prowadząca: Magda Kosicka Leszczyńska

 • Aspekt prawny mediacji
 • Mediacje z różnymi grupami odbiorców
 • Kodeks mediatora
 • Mediacje między dziećmi i nastolatkami
 • Mediacje biznesowe
 • Mediacje w związkach

Po skończonym zjeździe uczestnicy mają wiedzę o aspektach prawnych odnośnie zawodu mediatora oraz znają kodeks mediatora. Znają różne sposoby mediacji i potrafią dostosować sposób prowadzenia mediacji  zależnie od grupy odbiorców.

Zjazd V - Konflikty grupowe i kręgi naprawcze

Prowadzący: Tomasz Bagiński

 • Dynamika konfliktów grupowych
 • Sposoby i podejścia do mediowania konfliktów w grupie
 • Kręgi naprawcze -  założenia, fazy i praktyka

Po skończonym zjeździe uczestnicy znają przebieg i fazy kręgu naprawczego. Znają podejścia do mediacji konfliktów w grupach

Zjazd VI (ekstra) - Ja mediator 

Prowadząca: Marta Kułaga

 • Przeprowadzenie samodzielnie procesu mediacji i otrzymanie feedbacku
 • wypracowanie własnego kontraktu mediatora

Podczas zjazdu uczestnicy otrzymują całościowy feedback na temat przeprowadzonej przez siebie mediacji. Kończą zjazd z wypracowanym, własnym kontraktem mediatora oraz otrzymują certyfikat uczestnictwa w superwizji i opanowania umiejętności mediacji w duchu NVC

Trenerzy:

Anna Mills Studium Mediacji NVC Leance

Marta Kułaga

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, radości i spełnienia. Realizuję to marzenie współtworząc turkusową organizację Leance, prowadząc żłobek i przedszkola Krasnal, a także wspierając firmy we wdrażaniu konstruktywnej komunikacji oraz kultury współpracy i współodpowiedzialności. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, coacherką oraz mediatorką. NVC jest dla mnie perspektywą postrzegania świata i ludzkich działań poprzez potrzeby, wolnego od osądzania i obwiniania.

Joanna Berendt Studium Mediacji NVC Leance

Magda Barańska

Prowadzi sesje coachingowe, mediacje, szkolenia oraz facylituje spotkania, na których grupy podejmują decyzje. Jej pasją jest wspieranie osób we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla nich wszystkich przez integrowanie różnych perspektyw. "Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy". Od 2012 roku współtworzy Strefę Porozumienia, oferującą wsparcie dla osób w konflikcie, a od 2017 międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach - system zajmowania się konfliktami oraz system przepływu zasobów.

 

Tomasz Bagiński Studium Mediacji NVC Leance

Brygida Dynisiuk

Trenerka komunikacji, mediatorka, coach. Certyfikowana trenerka CNVC (www.cnvc.org.). Prowadzi mediacje dla par oraz zespołów, coaching indywidualny, warsztaty rozwijające umiejętności komunikacji. Ma doświadczenie oferowania NVC dla biznesu np. Bonduelle, organizacji pozarządowych np. Akcja Demokracja oraz ruchów społecznych np. Extinction Rebellion. Współpracuje z Leance oraz Szkołą Trenerów komunikacji opartej na empatii. Jest absolwentką antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowała w biznesie zajmując się doskonaleniem i standaryzacją procesów. Swoją pracę osadza na wartościach, które jej zdaniem są fundamentem współpracy i rozwoju: zaufaniu, szacunku i transparentnej komunikacji.

O sobie: Zależy mi na budowaniu świata, w którym jest więcej pokoju, wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Wierzę, że nasze osobiste wybory wpływają i kształtują rzeczywistość w jakiej żyjemy. Dlatego wspieram w przechodzeniu przez konflikt oferując mediacje i kręgi naprawcze, towarzyszę w rozwoju osobistym prowadząc sesje coachingowe oraz pomagam w integrowaniu świadomości NVC podczas warsztatów.

Tomasz Bagiński Studium Mediacji NVC Leance

Magda Kosicka Leszczyńska

Certyfikowany Trener Porozumienia bez Przemocy, radca prawny, mediator sądowy. Jej pasją jest wspieranie ludzi w konflikcie i znajdowanie płaszczyzn porozumienia. Z konfliktem pracuje od 2006
Przez 10 lat Magda prowadziła szkolenia i warsztaty NVC, ale jednocześnie w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorstw i sporów sądowych wprowadzała empatię w biznesie, stosunkach pracowniczych i sporach rodzinnych. Magda współpracuje na stałe z Sądem Okręgowym w Zamościu prowadząc programy mediacji rówieśniczych oraz wykłady i szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Mediowała konflikty szkolne w szkołach w województwie lubelskim. Od 2012 r. jest mediatorem sądowym, w tym od 2016 r. jest wpisana na listę mediatorów stałych, pracuje jako mediator w ramach Centrum Arbitrażu i Mediacji przy KUL w Lublinie,
Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „ Znam Prawo”.

Tomasz Bagiński Studium Mediacji NVC Leance

Tomasz Bagiński

Od zawsze zorientowany na praktyczne zastosowania wiedzy i umiejętności. Od lat praktyk zarządzania - współwłaściciel wydawnictwa. Pierwszą firmę założył w 1998 roku.
Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje. Od 2008 jest trenerem Porozumienia Bez Przemocy,  jest  aktywnym mediatorem wg tej metody, kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, metodą kręgów naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie. Od Lutego 2010 prowadzi grupę ćwiczącą facylitatorów Kręgów Naprawczych. W latach 2010 - 2019 poprowadził dziesiątki interwencji tym podejściem, wiele warsztatów z tej metody dla grup otwartych, grup zawodowych: psycholodzy szkolni, pedagodzy, nauczyciele, interwencji, pracownicy MOPS, pracownicy HR w organizacjach. Animuje społeczność facylitatorów KN w Polsce, animuje grupy ćwiczące na terenie Polski.

Terminy zjazdów:

 • 28-30 stycznia 2022 - zjazd I
 • 18-20 lutego - zjazd II
 • 18-20 marzec - zjazd III
 • 22-24 kwietnia - zjazd IV
 • 20-22 maja - zjazd V
 • 17-19 czerwca - zjazd ekstra

(standardowe godziny zajęć: 10-17, z godzinną przerwą na posiłek)

Informacje praktyczne:

Kurs dedykowany jest osobom, które mają za sobą minimum 10 dni warsztatów NVC.

Na kurs składa się:

 • 5 trzydniowych zjazdów (piątki, soboty i niedziele godz. 10-17) każdy z certyfikowanym trenerem NVC,
 • obligatoryjna praca pomiędzy zjazdami - dwójki empatyczne i trójki mediacyjne,
 • w grupie powyżej 15 osób warsztaty prowadzi dwóch trenerów,
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowym (osobno płatnym) zjeździe oferującym superwizję i indywidualne wsparcie trenera.

Wymogi dotyczące otrzymania certyfikatów ukończenia kursu:

 • obecność na każdym zjeździe lub jego odrobienie,
 • odbycie wymaganej ilości godzin praktyki pomiędzy zjazdami.

Kurs będzie się odbywał w Krakowie. Dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie.

Płatności

Mamy niestandardowe podejście do płatności. Poniżej znajdziesz wersję skróconą naszego podejścia. Zachęcamy Cię do zapoznania się z całością, gdzie tłumaczymy również dlaczego wybraliśmy takie rozwiązanie: https://leance.org/ekonomia-daru-leance/.

 1. Jeśli potrzebujesz łatwości w kwestii płatności wybierze jedną z opcji poniżej:
 • 5500 PLN – jeśli zarejestrujesz się do końca czerwca 2021,
 • 6200 PLN – jeśli zarejestrujesz się po 30 czerwca 2021,
 • jeśli uczestniczysz w imieniu firmy, która pokrywa Twoje koszty prosimy Cię o zapłatę 7000 PLN.
 1. Jeśli chcesz wybrać inną kwotę, prosimy o wybranie wysokości wkładu pomiędzy 2500 - 10000 PLN zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 • Jeśli masz stabilność płac, oszczędności i bezpieczeństwo w swojej sytuacji finansowej, wybierz kwotę od 5500 PLN.
 • Jeśli zmagasz się z zasobami finansowymi, wybierz kwotę od 2500 PLN lub skontaktuj się z nami w celu znalezienia opcji, która działa dla nas wszystkich (np. raty).

Formularz rejestracyjny

Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz i dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od rejestracji na konto:

Marta Kułaga, Joanna Nowicka Leace s.c. spółka cywilna

ul. Rękawka 10/15 30-535 Kraków

PL 83 1050 1445 1000 0092 8923 2457  SWIFT INGBPLPW

 Tytułem: "Studium Mediacji 2022 - Imię Nazwisko"

Logistyka i organizacja 

Karolina Przetocka: k.przetocka@gmail.com, tel. 606139997