Każdy z nas jest inny, ale tą różnorodność światów i doświadczeń łączy wspólna idea – wizja świata opartego na zaufaniu, współpracy i porozumieniu. W codziennych i zawodowych relacjach żyjemy tym, co przekazujemy klientom podczas spotkań indywidualnych i szkoleń. Nieustannie się rozwijamy czerpiąc wiedzę od trenerów-praktyków NVC, słuchając naszych klientów – ich oczekiwań i informacji zwrotnych, oraz podczas codziennych spotkań i rozmów z ludźmi.

Joanna Nowicka

Ważne jest dla mnie dzielenie się i wzbogacanie życia innych ludzi.

Katarzyna Mroczek

Zachwyca mnie otaczające piękno świata i dobro, którego wciąż doświadczam.

Marta Kułaga

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, radości i spełnienia.

Małgorzata Piotrowska

Moim napędem jest wnoszenie wartości w życie swoje i innych ludzi.

Piotr Leszczyński

Jako coach i manager wspieram zespoły w ciągłym doskonaleniu