Facylitacja

Facylitacja rozwiązywania konfliktów

 

Nierozwiązany konflikt może stać się źródłem powolnego rozpadu zespołu czy firmy. Spada zaufanie, otwartość, zaangażowanie czy współodpowiedzialność za realizację zadań. Jednak konflikt może być także punktem wyjścia do rozmowy, stworzenia przestrzeni wzajemnego rozwoju i budowania współpracy. Tak postrzegany konflikt nie tylko nie stanowi zagrożenia dla firmy, ale może w efekcie przynieść nową jakość do jej funkcjonowania.

Podczas facylitowania konfliktu prowadzimy przez proces dialogowy, aby wszystkie strony zaangażowane w konflikt mogły się wzajemnie usłyszeć oraz wypracować satysfakcjonujące rozwiązania.

 

Facylitacja spotkań i decyzji grupowych

 

Misja, wizja, cele i wartości firmy

To elementy dodające jasności i kształtujące organizacje. Wypracowane przy jak najszerszym udziale zespołu zwiększają szansę na utożsamianie się i rzeczywiste zaangażowanie w ich realizację. Wspieramy organizacje w przeprowadzaniu pracy grupowej i wyłanianiu tych filarów działalności.

 

Spotkania zespołu, grupowy proces decyzyjny

Facylitujemy także spotkania zespołu oraz grupowy proces decyzyjny w dowolnym temacie, aby głos każdego był wzięty pod uwagę oraz aby została podjęta akceptowana przez wszystkich decyzja, która będzie krokiem naprzód w rozwoju firmy.

 

Umów się z nami na spotkanie: