Szkolenia dla biznesu

Nasza oferta dla firm obejmuje:

 

Szkolenia otwarte z umiejętności komunikacji

Uważasz, że komunikacja i relacje mają znaczenie w osiąganiu rezultatów biznesowych? Chcesz, aby Twój zespół był samodzielny w planowaniu i realizowaniu zadań? Szkolenia otwarte dla biznesu to intensywne warsztaty, których celem jest nauka i ćwiczenie praktycznych umiejętności, których stosowanie przyczyni się do wzrostu efektywności osobistej i skutecznego funkcjonowania zespołu. Z naszą pomocą zastosujesz nowe narzędzia i usprawnisz procesy. Zdobędziesz niezbędne umiejętności, które pomogą w zbudowaniu zespołu nastawionego na konstruktywne działanie. Przykłady zakresu tematycznego szkoleń:

 • Kompendium komunikacji konstruktywnej w biznesie  cykl szkoleń obejmujący m.in. Słuchanie jako kompetencja wzmacniająca efektywność. Wprowadzenie do komunikacji konstruktywnej. Autentyczne wyrażanie siebie. Rozwijanie umiejętności praktycznego używania NVC w miejscu pracy. Konstruktywne trudne rozmowy. Doskonalenie używania NVC w trudnych sytuacjach w pracy.
 • Konstruktywna komunikacja z klientem 
 • Feedback 
 • Mediacje

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Oferujemy cykl dwudniowych intensywnych szkoleń dla osób, które chcą pełnić rolę wewnętrznych facylitatorów, trenerów efektywnej komunikacji w swoim miejscu pracy. Podczas spotkań skupiamy się przede wszystkim na sposobach przekazywania wiedzy o Porozumieniu bez Przemocy innym oraz wprowadzania ich do tego konceptu komunikacji.

 • Część 1 Wprowadzenie Porozumienia bez Przemocy do Twojej firmy
 • Część 2 Słuchać, aby usłyszeć – narzędzia efektywnego słuchania
 • Część 3 Trudne rozmowy – jak wytrwać w dialogu, aż do znalezienia rozwiązania
 • Część 4 Przezwyciężyć blokady – jak zarządzać trudnymi emocjami w zespole

Jeśli wspierasz swój zespół w konstruktywnym działaniu i potrzebujesz sprawdzonych narzędzi, skontaktuj się z nami: biuro@leance.org.

Programy rozwojowe dla zespołów/firm (wewnętrzne)

Skuteczna działalność organizacji wymaga nieustannego rozwoju. Programy dla biznesu to spersonalizowane warsztaty, których celem jest wprowadzenie kompleksowych zmian poprzez działania dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb. Przygotowany na zamówienie program bądź dłuższa, indywidualna współpraca to okazja do ustrukturyzowanego nabywania wiedzy, zmiany nawyków i przekonań, a w rezultacie skuteczniejszego rozwoju organizacji.

Pomagamy rozwijać umiejętności z zakresu:

 • konstruktywnej komunikacji,
 • udzielania i przyjmowania feedbacku,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • facylitowania procesów i decyzji grupowych,
 • budowania relacji z klientem,
 • zarządzania stresem,
 • zarządzania energią w ciągu dnia,
 • pracy z wartościami.

Coaching indywidualny i zespołowy

Coaching to szansa na otwarcie nowego rozdziału. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, warto zadać sobie pytanie o cel naszych działań. Coaching to wsparcie w definiowaniu oraz osiąganiu stawianych przed sobą zadań. Lepsze, pełniejsze, a także skuteczniejsze realizowanie ich krok po kroku.

Dzięki indywidualnym i zespołowym sesjom zaczniesz skuteczniej wykorzystywać swój potencjał. Zrozumiesz, że drzemie w Tobie siła, która pomoże spełnić wszelkie pragnienia i marzenia.

Action Learning

Efektywna samoorganizacja w dużej firmie bądź korporacji? To trudne, a jednak możliwe do wykonania zadanie. Action Learning to program rozwojowy dla managerów, którzy wierzą, że wdrożenie samoorganizacji w zespole to klucz do sukcesu.

W ciągu kilku miesięcy spotkań w stałym gronie przyjrzysz się swoim kompetencjom, dostaniesz wsparcie zespołu i konstruktywną informację zwrotną. Nabyta wiedza pozwoli skutecznie i efektywnie wdrożyć pozytywne zmiany wśród pracowników. Za sprawą wzmocnionych kompetencji managerskich, efektywna samoorganizacja w zespole stanie się rzeczywistością.

Inne warsztaty otwarte:

 • Strategie zarządzania relacjami
 • Continuous Improvement – jak wejść na ścieżkę ciągłego usprawniania pracy swojej i zespołu
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników
 • Zarządzanie energią w ciągu dnia – w drodze do efektywności i satysfakcji

Aktualną ofertę znajdziesz w naszym KALENDARZU SZKOLEŃ.

Chcesz skorzystać z naszej oferty? Skontaktuj się z nami!

E-mail: biuro@leance.org Telefon: +48 520 474 224