O Nas

Jesteśmy otwartą organizacją, która w praktyce realizuje idee turkusu. Tworzymy środowisko sprzyjające efektywnej współpracy i osobistemu zaangażowaniu na rzecz sukcesu firmy oraz naszych klientów. Wprowadzamy zmiany w sposobie pracy, jej organizacji i komunikacji. Mamy przekonanie, że możliwe jest środowisko pracy, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją i radością. Mogą podejmować działania, które dla nich mają znaczenie i sens.

Wierzymy, że podstawą takiej organizacji jest zaufanie i współodpowiedzialność, które wspiera komunikacja zorientowana na człowieka i wzajemne zrozumienie.

Budujemy organizację, w której nie ma hierarchii i kierowników, której struktura i procesy pozwalają na jej zmianę (ewolucję) inicjowaną przez każdego pracownika w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, w której proces decyzyjny jest łatwy, szybki i zrozumiały dla wszystkich oraz gdzie konflikt jest postrzegany jako szansa na usprawnienie działania.

To nie utopia, takie turkusowe organizacje już istnieją i wygrywają w konkurencyjnym świecie np. Morning Star czy Buurtzorg. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj książkę „Reinventing Organisation” Fredericka Laloux, która ukazała się pod polskim tytułem „Pracować inaczej”.

"Mamy przekonanie, że możliwe jest środowisko pracy, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją i radością. Mogą podejmować działania, które dla nich mają znaczenie i sens..”

- ZESPÓŁ LEANCE

Wartości

Cenimy i realizujemy w swoich działaniach poniższe jakości:

L eadership
E mpathy
A chievement
N onviolence
C ommunity
E fficiency
W swojej pracy bazujemy na modelu komunikacji konstruktywnej, której fundamenty ustanowił Marshall Rosenberg. Jesteśmy pewni, że uczciwość z samym sobą i innymi oraz dbałość o relacje między ludźmi w organizacji są elementem kluczowym trwałych i odnoszących sukcesy firm. Ponadto model, który proponujemy pomaga budować zaangażowanie pracowników, wewnętrzną motywację do działania, satysfakcję z pracy, a tym samym spaja firmę i buduje lojalność pracowników.W naszych działaniach szkoleniowych wyznajemy zasadę, zgodnie z którą trwałe budowanie kompetencji wynika z równoległego rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw. Z tego względu kładziemy duży nacisk na naukę poprzez doświadczanie i uświadamianie.
Naszą siłą są ludzie – trenerzy, coachowie i współpracownicy zaangażowani w budowanie wartościowych relacji i konstruktywne porozumiewanie się, nie tylko na szkoleniach, ale także wewnątrz organizacji i w życiu prywatnym.

“Im bardziej jesteśmy świadomi naszych potrzeb, tym lepiej możemy o sobie stanowić i lepiej rozumieć innych.”

Marshall B. Rosenberg

Zespół Leance

Joanna Nowicka – trenerka CNVC, coach, mediatorka

Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń – Przestrzeń Porozumienia – tam prawdziwie się spotykamy. Jestem. W różnych rolach dzielę się tym co dla mnie ważne, czego doświadczam i czego się uczę, aby wzbogacać życie. Jako trenerka, mediatorka, coach towarzyszę ludziom, trzymam przestrzeń, wspieram w pielęgnowaniu autentycznych, pełnych miłości relacji ze sobą i z drugim […]

Czytaj więcej

Joanna Nowicka – trenerka CNVC, coach, mediatorka

Zespół

Magdalena Barańska – trenerka, mediatorka

Moją pasją jest wspieranie osób we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla wszystkich. Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy. Współtworzę Strefę Porozumienia, gdzie oferujemy wsparcie dla osób w konflikcie, oraz międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej […]

Czytaj więcej

Magdalena Barańska – trenerka, mediatorka

Zespół

Justyna Ciahotna – specjalistka HR, trenerka

Wierzę, że każdy z nas może zacząć robić to co chce z tym co ma już teraz. Mam ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze HR. Ukończyłam Pedagogikę, studia podyplomowe z zakresu HR i Psychologii, Szkołę Trenerów. Od trzech lat jestem na intensywnym kursie NVC w Leance, uczestniczę także w innych szkoleniach rozwojowych i programie Coaching Oparty […]

Czytaj więcej

Justyna Ciahotna – specjalistka HR, trenerka

Zespół

Marta Kułaga – trenerka CNVC, coach, mediatorka

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia.  Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, dzielenie się Porozumieniem bez Przemocy i współpracę z firmami we wdrażaniu PbP.  Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie […]

Czytaj więcej

Marta Kułaga – trenerka CNVC, coach, mediatorka

Zespół

Karolina Przetocka – trenerka, mediatorka

W życiu szukam autentyczności i akceptacji. Ważne jest dla mnie uznanie dla wszystkich ludzkich emocji i doświadczeń. Wciąż przekonuje się, że zobaczenie człowieka w pełni jego doświadczeń bez osądów ma prawdziwą moc transformacji. Takie spojrzenie na ludzi urzeka mnie w NVC. Chciałabym, abyśmy potrafili mówić o sobie i swoich trudnościach otwarcie, bez strachu przed odrzuceniem […]

Czytaj więcej

Karolina Przetocka – trenerka, mediatorka

Zespół

Brygida Dynisiuk – trenerka CNVC, coach, mediatorka

Fascynuje mnie, w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów. Dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Jest to mój wkład w budowanie świata, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności personalnych są zaufanie, dialog i kreatywność. Od […]

Czytaj więcej

Brygida Dynisiuk – trenerka CNVC, coach, mediatorka

Zespół

Małgorzata Piotrowska – trenerka, coach, psycholog

Moim napędem jest wnoszenie wartości w życie swoje i innych ludzi. Inspiruje mnie zmiana. Feedback od uczestników szkoleń oraz ludzi z którymi rozmawiam, a przede wszystkim widoczna zmiana w ich myśleniu dają mi poczucie sensu działania. NVC jest dla mnie filtrem, przez który postrzegam rzeczywistość, dzięki niemu widzę świat w kolorach emocji i potrzeb. Podczas […]

Czytaj więcej

Małgorzata Piotrowska – trenerka, coach, psycholog

Zespół

Maja Wyborska – coach, trenerka

Business & life coach, Resonant Healing Practitioner, trener empatycznej i  konstruktywnej komunikacji Pomagam budować relacje, rezyliencję i komunikację w oparciu o neurobiologię i empatię. Wspieram organizacje w budowaniu dobrostanu zespołów dzięki skutecznej i empatycznej komunikacji opartej o NVC i pozytywną neuroplastyczność. Wspieram proces zmiany w zgodzie potrzebami. Prowadzę warsztaty i procesy coachingowe, dzięki którym korzyści mogą […]

Czytaj więcej

Maja Wyborska – coach, trenerka

Zespół

Renata Bielańska – trenerka

„ (…) Postanawiam zaryzykować i żyć tak, jakbym miała znaczenie.” Dana Markova, Nie Umrę Nie Żyjąc Jestem wędrowcem, w ciągłym poszukiwaniu działań, które mnie karmią. Z marzenia o świecie, w którym jest miejsce dla każdego, wyrosło pragnienie rozprzestrzeniania NVC w grupach defaworyzowanych i wykluczonych.  Porozumienie bez Przemocy  pojawiło się w moim życiu dzięki moim dzieciom. […]

Czytaj więcej

Renata Bielańska – trenerka

Zespół

Anna Han – Menedżerka ds. projektów szkoleniowych

Menedżerka ds. projektów szkoleniowych

Czytaj więcej

Anna Han – Menedżerka ds. projektów szkoleniowych

Zespół

Ekonomia daru Leance

Chcemy uznać, że pieniądze są bardzo uniwersalną strategią na zaspokajanie ogromnej ilości potrzeb z łatwością i niezależnością. Zaspokajają nie tylko potrzeby materialne – jak dom, jedzenie, ubranie, czy wiele potrzeb związanych z bezpieczeństwem ( zdrowia, wsparcia, pomocy)  – lecz również są popularną strategią na bycie widzianym, doświadczanie przynależności i akceptacji. I jednocześnie łatwo mogą stać się pułapką, która niszczy nasze zaufanie do innych możliwości zaspokajania potrzeb oraz zaufania do ludzkiej współzależności i chęci przyczyniania się do dobra innych.