Wizja bez działania to tylko marzenie.
Działanie bez wizji to tylko sposób na zabicie czasu.
Wizja w połączeniu z działaniem może zmienić świat.
Joel Barker

O Leance

 

Jesteśmy otwartą organizacją, która w praktyce realizuje idee turkusu. Tworzymy środowisko sprzyjające efektywnej współpracy i osobistemu zaangażowaniu na rzecz sukcesu firmy oraz naszych klientów. Wprowadzamy zmiany w sposobie pracy, jej organizacji i komunikacji. Mamy przekonanie, że możliwe jest środowisko pracy, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją i radością. Mogą podejmować działania, które dla nich mają znaczenie i sens.

Wierzymy, że podstawą takiej organizacji jest zaufanie i współodpowiedzialność, które wspiera komunikacja zorientowana na człowieka i wzajemne zrozumienie.

Budujemy organizację, w której nie ma hierarchii i kierowników, której struktura i procesy pozwalają na jej zmianę (ewolucję) inicjowaną przez każdego pracownika w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, w której proces decyzyjny jest łatwy, szybki i zrozumiały dla wszystkich oraz gdzie konflikt jest postrzegany jako szansa na usprawnienie działania.

To nie utopia, takie turkusowe organizacje już istnieją i wygrywają w konkurencyjnym świecie np. Morning Star czy Buurtzorg. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj książkę „Reinventing Organisation” Fredericka Laloux, która ukazała się pod polskim tytułem „Pracować inaczej”.

Wartości

 

Cenimy i realizujemy w swoich działaniach poniższe jakości:

L eadership

E mpathy

A chievement

N onviolence

C ommunity

E fficiency

W swojej pracy bazujemy na modelu komunikacji konstruktywnej, której fundamenty ustanowił Marshall Rosenberg. Jesteśmy pewni, że uczciwość z samym sobą i innymi oraz dbałość o relacje między ludźmi w organizacji są elementem kluczowym trwałych i odnoszących sukcesy firm. Ponadto model, który proponujemy pomaga budować zaangażowanie pracowników, wewnętrzną motywację do działania, satysfakcję z pracy, a tym samym spaja firmę i buduje lojalność pracowników.

W naszych działaniach szkoleniowych wyznajemy zasadę, zgodnie z którą trwałe budowanie kompetencji wynika z równoległego rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw. Z tego względu kładziemy duży nacisk na naukę poprzez doświadczanie i uświadamianie.

Naszą siłą są ludzie – trenerzy, coachowie i współpracownicy zaangażowani w budowanie wartościowych relacji i konstruktywne porozumiewanie się, nie tylko na szkoleniach, ale także wewnątrz organizacji i w życiu prywatnym.

Zespół

Joanna Nowicka

Ważne jest dla mnie dzielenie się i wzbogacanie życia innych ludzi.

Katarzyna Mroczek

Zachwyca mnie otaczające piękno świata i dobro, którego wciąż doświadczam.

Marta Kułaga

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, radości i spełnienia.

Małgorzata Piotrowska

Moim napędem jest wnoszenie wartości w życie swoje i innych ludzi.

Piotr Leszczyński

Jako coach i manager wspieram zespoły w ciągłym doskonaleniu