Facylitacja spotkań i decyzji grupowych

Facylitacja spotkań i decyzji grupowych

 

Misja, wizja, cele i wartości firmy

to elementy dodające jasności i kształtujące organizacje. Wypracowane przy jak najszerszym udziale zespołu zwiększają szansę na utożsamianie się i rzeczywiste zaangażowanie w ich realizację. Wspieramy organizacje w przeprowadzaniu pracy grupowej i wyłanianiu tych filarów działalności.

 

Facylitujemy

także spotkania zespołu oraz grupowy proces decyzyjny w dowolnym temacie, aby głos każdego był wzięty pod uwagę oraz aby została podjęta akceptowana przez wszystkich decyzja, która będzie krokiem naprzód w rozwoju firmy.