Jak pracujemy

Cenimy i realizujemy w swoich działaniach poniższe jakości:

L eadership

E mpathy

A chievement

N onviolence

C ommunity

E fficiency

W swojej pracy bazujemy na modelu komunikacji konstruktywnej, której fundamenty ustanowił Marshall Rosenberg. Jesteśmy pewni, że uczciwość z samym sobą i innymi oraz dbałość o relacje między ludźmi w organizacji są elementem kluczowym trwałych i odnoszących sukcesy firm. Ponadto model, który proponujemy pomaga budować zaangażowanie pracowników, wewnętrzną motywację do działania, satysfakcję z pracy, a tym samym spaja firmę i buduje lojalność pracowników.

W naszych działaniach szkoleniowych wyznajemy zasadę, zgodnie z którą trwałe budowanie kompetencji wynika z równoległego rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw. Z tego względu kładziemy duży nacisk na naukę poprzez doświadczanie i uświadamianie.

Naszą siłą są ludzie – trenerzy, coachowie i współpracownicy zaangażowani w budowanie wartościowych relacji i konstruktywne porozumiewanie się, nie tylko na szkoleniach, ale także wewnątrz organizacji i w życiu prywatnym.