Mediacje według NVC

Wszystko co robimy jest próbą zaspokojenia naszych pięknych potrzeb, naszej istoty i esencji, naszych najgłębszych pragnień. Gdy jesteśmy w relacji i czyjeś zachowanie sprawia ból, tak bardzo trudno, a czasem wręcz niemożliwe, zobaczyć to piękno potrzeb, które są zaspokajane. Ból i cierpienie, które przeżywamy zamyka nam serce i oczy. Dzięki mediacjom NVC spotkanie staje się możliwe, możliwe staje się przeżycie i usłyszenie bólu i zobaczenie prawdziwego piękna potrzeb.

W trakcie mediacji kluczowa jest przestrzeń dla obu stron na wyrażenie bólu niezaspokojonych potrzeb i przyjęcie tego bólu. Miejsce na ból – bez zaprzeczania, obwiniania, uciekania, racjonalizowania – który ból “jest racjonalny, a który nieracjonalny” . Drugim procesem, który odbywa się w trakcie mediacji to wyrażenie żalu i usłyszenie żalu. Nie mamy intencji się ranić (zazwyczaj), a jednak nasze działania przyczyniają się do bólu innej osoby. Wyrażenie żalu i przyjęcie żalu przybliża nas do porozumienia

Usłyszenie się obu stron to podstawa w procesie mediacji. Wtedy właśnie otwiera się kreatywna przestrzeń na szukanie rozwiązań, lepszych sposobów zaspokajania potrzeb uwzględniający perspektywę obu stron.

Marta Kułaga