Brygida Dynisiuk – trenerka CNVC, coach, mediatorka

Fascynuje mnie, w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów. Dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Jest to mój wkład w budowanie świata, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności personalnych są zaufanie, dialog i kreatywność.

Od 2010 roku zgłębiam Porozumienie bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication), a od 2019 jestem certyfikowaną trenerką w tym nurcie. Specjalizuję się w obszarze rozwoju umiejętności komunikacji i dbałości o jakość relacji i współpracy. Pracuję z osobami i zespołami doświadczającymi trudności w komunikacji, napięć i konfliktów, aby odbudować relacje i zaufanie a także podnieść jakość współpracy.

 

Jako trenerka prowadzę warsztaty:

  • wprowadzające do NVC oraz pogłębiające umiejętności: aktywnego i empatycznego słuchania, szczerego wyrażania siebie, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, 
  • rozwijające kompetencje rozwiązywania konfliktów, przeprowadzania trudnych rozmów oraz łagodzenia napięć w relacjach,
  • rozwoju osobistego w obszarze transformacji przekonań, poczucia winy, złości, wstydu oraz integrowania Cienia.

Prowadzę i współprowadzę warsztaty z Porozumienia bez Przemocy dla biznesu (m.in. dla: Bonduelle, Dentons, Kompania Piwowarska) oraz dla organizacji pozarządowych (Akcja Demokracja, Fundacja Mamy Głos, Fundacja Wileńszczyzna, Instytut Edukacji Pozytywnej).

Współpracuję też ze Szkołą Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, Strefą NVC w Gdańsku, a od października 2021 również z Uniwersytetem SWPS w ramach studiów podyplomowych Komunikacja w organizacji oparta na empatii

W Leance prowadzę i współprowadzę warsztaty z mediacji w duchu NVC w ramach Studium Mediacji oraz współtworzę kurs Przywództwo oparte na NVC

 

Jako mediatorka wspieram pary, zespoły z organizacji biznesowych i społecznych oraz ruchy społeczne. W roku 2019 współprowadziłam mediację pomiędzy policją a aktywistami klimatycznymi blokującymi ruch w centrum Warszawy. Wynikiem tej mediacji było pokojowe zakończenie blokady. 

Jako mediatorka łączę różne podejścia – sprawiedliwość naprawczą, NVC, socjokrację i uzgodnienia systemowe. Swoje doświadczenie zdobywane w praktyce przekładam na to, w jaki sposób dzielę się Porozumienia bez Przemocy podczas warsztatów.  

 

Inspiracja światopoglądowa

Moja praca jest inspirowana dwiema ideami. Pierwszą jest idea bezprzemocowości (ahimsa) – to zasada moralna, która nawołuje do poszanowanie wszelkiego życia, unikanie wszelkiej przemocy słownej i fizycznej. Druga idea to Sprawiedliwość Naprawcza, stosowana w przypadku rozstrzygania konfliktów i sporów. Jej celem jest odbudowanie relacji i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie. W przypadku pierwszej idei kontynuuję sposób pracy zapoczątkowany przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org/about/marshall). Natomiast w przypadku drugiej idei czerpię z doświadczeń i praktyki Dominica Bartera (www.restorativecircles.org/).

 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Posiadam doświadczenie korporacyjne – w latach 2008-2017 pracowałam w koncernie logistycznym (DB Schenker), gdzie m.in. byłam odpowiedzialna za projekty, których celem była zmiana kultury organizacyjnej. Koordynowałam projekty doskonalenia procesów oraz standaryzacji (Lean Management) oraz bezpieczeństwa behawioralnego (BBS – Behaviour Based Safety). Zmiany za których wdrożenie byłam odpowiedzialna obejmowały 2 tysiące pracowników etatowych oraz 3 tysiące poddostawców. Prowadziłam również projekty z kultury doskonalenia procesów dla innych firm.

 

Wykształcenie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: antropologia kultury oraz Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: etnologia. Ukończyłam także studia Gender Studies organizowane przez UW oraz wiele warsztatów z Porozumienie bez Przemocy, w tym International Intensive Training NVC w Birmingham w Anglii. Od 2019 jestem certyfikowaną trenerką NVC (https://www.cnvc.org/profile/15548).