Oferta dla szkół

Program rozwiązywania konfliktów w szkołach dla nauczycieli i uczniów

 

Mediacje rówieśnicze

 

Cele:

Zdobycie wiedzy na temat konfliktów – ich przyczyn, rodzajów, mechanizmu powstawania oraz sposobów postępowania w konflikcie.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, koncentracji na sensie wypowiedzi osób będących w konflikcie i rozumienia ich intencji oraz znajdowania płaszczyzn porozumienia.

Wykształcenie umiejętności rozwiązywania i mediowania konfliktów przez młodzież szkolną.

Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Program dla nauczycieli

Cele:

Poszerzenie wiedzy nauczycieli o konfliktach – ich przyczynach, dynamice, sposobach ich rozwiązywania.

Wyposażenie nauczycieli w narzędzia służące rozwiązywaniu konfliktów szkolnych oraz wspieraniu uczniów-mediatorów.

Opracowanie rozwiązania systemowego wspierającego rozwiązywanie konfliktów.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnym stresem i emocjami w sytuacjach wyzwań.

Program:

Rozwijana umiejętność: Widzenie i słyszenie perspektywy drugiej strony.

Moduł II: Ocena człowieka a obserwacja zdarzeń

Rozwijana umiejętność: Rozumienie siebie i innych.

Moduł III: Zadania mediatora

Rozwijana umiejętność: Uważne słuchanie i dbanie o obie strony konfliktu.

Moduł IV: Schemat mediacyjny

Rozwijana umiejętność: Prowadzenie mediacji i radzenie sobie z problemami.

Moduł V: Wyzwania w konflikcie

Rozwijana umiejętność: Dbanie o siebie w roli mediatora.

Program:

Moduł I: Komunikacja empatyczna

RU: Reagowanie na emocje we wspierający sposób, komunikowanie granic.

Moduł II: Dynamika konfliktów

Rozwijana umiejętność: Poszukiwanie strategii uwzględniających potrzeby obu stron.

Moduł III: Zadania mediatora

Rozwijana umiejętność: Pomoc stronom we wzajemnym usłyszeniu, kontakcie i zrozumieniu.

Moduł IV: Schemat mediacyjny

Rozwijana umiejętność: Prowadzenie mediacji i radzenie sobie z problemami.

Moduł V: Systemowe rozwiązywanie konfliktów w szkole.

Rozwijana umiejętność: Wspieranie mediatorów rówieśniczych w sytuacji wyzwania.

Moduł VI: Wyzwania w konflikcie

Rozwijana umiejętność: Dbanie o siebie i radzenie sobie ze stresem.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana naszym programem?

Piszemy projekt i zbieramy chętne osoby.

Wypełnij poniższy formularz, by pozostać w kontakcie lub by zamówić zajęcia w swojej szkole.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Marta Kułaga, tel. 502 474 224, mail: marta.kulaga@leance.org
Magdalena Kosicka-Leszczyńska, tel. 696 202 011, mail: komunikujemysie@wp.pl