Porozumienie

Czym jest Porozumienie bez Przemocy – Nonviolent Communication NVC?

“All that has been integrated into NVC has been known for centuries about consciousness, language, communication skills, and use of power that enable us to maintain a perspective of empathy for ourselves and others, even under trying conditions.”

Wszystko to, co zostało zintegrowane w NVC o świadomości, języku, umiejętności komunikacji
i użyciu mocy, która umożliwia nam utrzymywać perspektywę empatii wobec siebie i innych, nawet w wymagającej sytuacji jest znane od wieków.

Marshall B. Rosenberg, Phd

 

4 Steps of NVC

www.cnvc.org

  1. NVC jest językiem
  2. NVC jest procesem
  3. NVC jest świadomością
  4. NVC jest zmianą naszego stosunku do siły/władzy

160228_NVC_Wprowadzenie

150912_NVC_Introduction

Lista uczuć

Lista potrzeb