Profectus – konferencja trenersko-coachingowa

 

Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA
działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje

V edycję Konferencji Trenersko – Coachingowej PROFECTUS
„Szkolenia i coaching- Relacja przestrzenią do transformacji”.

Profectus

Odbędzie się ona w dniach 28-29 maja 2016 roku w Krakowie na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tegoroczne spotkanie będzie dotyczyło profesjonalnych relacji, które mogą dać przestrzeń i warunki do przemiany. Spotkanie to jest adresowane do profesjonalnych trenerów i coachów oraz wszystkich pasjonatów, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i poszerzyć swoje kompetencje w zakresie coachingu i trenerstwa.

Organizatorzy zapraszają uczestników do wysłuchania wykładów, które poruszą tematykę relacji pomiędzy trenerem, coachem, facylitatorem – a odbiorcą jego usług, oraz kontekst, w jakim ona się wydarza. Kluczowe będą zagadnienia indywidualnego podejścia do klienta, możliwości nawiązania z nim głębokiego dialogu, stworzenia inspirującej przestrzeni do pracy oraz stawiania jego potrzeb na pierwszym miejscu. Skoncentrujemy się na celu, jaki przyświeca każdej profesjonalnej relacji, czyli transformacji, prowadzącej do głębokiej zmiany. Konferencja będzie przestrzenią do refleksji oraz poszerzania kompetencji w tych obszarach dla trenerów, coachów, facylitatorów oraz wszystkich, którzy zawodowo wspierają osoby i organizacje w transformacji i rozwoju.

Organizator wydarzenia, Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA, to organizacja studencka działająca przy Instytucie Psychologii

Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem jej działalności jest poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach psychologii. Do największych osiągnięć Koła należy organizacja cyklicznych konferencji, takich jak PROFECTUS, Psychodebiuty,

W Stronę Zmian, Człowiek Zalogowany, a ostatnio również Coaching – efektywny rozwój organizacji (przy współpracy z ICF i Izbą Coacingu)

Konferencja PROFECTUS została objęta honorowym patronatem International Coach Federation Polska oraz Wszechnicy

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Komitecie Naukowym tegorocznej Konferencji zasiada dr Beata Świeży (psycholog, coach PCC ICF, współpracownik w IPS UJ), dr Jacek Kozłowski (w kadencji 2014/15 Prezes Zarządu, a obecnie członek Komisji Rewizyjnej ICF Polska, psycholog, coach ACC ICF) oraz dr Dorota Krzemionka (zast. red. naczelnego i red. naukowy magazynu Charaktery, psycholog, adiunkt w IPS UJ)

Więcej informacji na temat Konferencji i organizatorów można znaleźć na stronach:

www.konferencjaprofectus.pl oraz www.facebook.com/konferencjaprofectus.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Konferencji udzielą:

Izabela Górska – Koordynator Główny

izabela.gorska@konferencjaprofectus.pl

Telefon: 883 470 690

Patrycja Chołota – Koordynator ds.Public Relations

Telefon: 721 575 738

patrycja.cholota@konferencjaprofectus.pl