Prowadzimy mediacje

Mediacje w Porozumieniu bez Przemocy to proces w trakcie którego strony konfliktu zdają sobie sprawę, że wszystko co robimy jest próbą zaspokojenia naszych potrzeb.

Świadomość potrzeb tworzy płaszczyznę, która ułatwia spotkanie i to jest początek konstruktywnego dialogu stron konfliktu w celu znajdowania rozwiązań.

I etap: premediacje, indywidualnie z każdą ze stron: mediator jest wsparciem dla obu stron w uświadomieniu sobie co naprawdę jest dla nich ważne, poprzez empatię, nazywanie uczuć i potrzeb.

II etap: mediacje pomiędzy dwiema stronami: mediator wspiera obie strony w konstruktywnym wyrażaniu siebie i przyjmowaniu wypowiedzi drugiej strony w sposób ułatwiający zrozumienie, co jest naprawdę ważne dla drugiej strony. Jest to droga do dialogu dwóch stron, które pomiędzy sobą (w obecności mediatora) wypracowują konkretne rozwiązania i dokonują ustaleń, które dzięki usłyszeniu drugiej strony stwarzają szansę na wzajemne zadowolenie, trwałość i wzajemne dobre relacje.

Proponujemy

sesje mediacyjne stacjonarne i zdalne (zoom)

Poznaj naszych trenerów « sprawdź

Polecamy

proces składający się z premediacji (zwykle 1 spotkanie) oraz mediacji

Cena za mediacje