Realizujemy turkus

Czym jest turkus

 

Turkusowa firma to taka, która jest oparta na współdecyzyjności, przejrzystej komunikacji,  efektywności i indywidualnym zaangażowaniu osób, które w niej pracują.

 

Prowadzimy do turkusu

Zmiana organizacji w kierunku turkusu jest wyzwaniem. Firmom oprócz marzeń i wizji potrzebne są specyficzne umiejętności. Proces ich uczenia się oznacza gigantyczną zmianę na poziomie myślenia o środowisku pracy, o byciu menadżerem, podejmowaniu decyzji i generowaniu zysku. W stworzonym przez nas programie, przekazujemy narzędzia niezbędne do wdrożenia tej zmiany. Są to między innymi: konstruktywna komunikacja, podejmowanie decyzji biorących pod uwagę wszystkich, wspieranie rozwoju pracowników, umiejętność radzenia sobie z konfliktem, mediacje.

Po podjęciu pierwszych działań wiele firm zamiast lepszej współpracy i zaangażowania doświadczało chaosu, zniechęcenia, odejścia pracowników. Niestety, nie mamy magicznej pigułki współpracy. Ale stworzyliśmy zespół trenerów o różnorodnych specjalizacjach, by przejście przez te etapy było możliwe i stało się rzeczywistym przekształceniem w turkusową organizację.

Krok po kroku

Turkusowa ewolucja to kształcenie świadomości oraz umiejętności  – dialogu, współpracy, współdecyzyjności.

Kroki do turkusu jakie definiujemy to – wypracowanie wartości firmy jako całości, w której każdy człowiek może odnaleźć swoją rolę i wartość jaką wnosi do organizacji. wprowadzenie kultury feedbacku jako mechanizmu uczenia się jednostek, zespołów i organizacji, transparentność w zakresie finansów, decyzji i ról, jasny proces decyzyjny uwzględniający potrzeby wszystkich,  sposób rozwiązywania konfliktów pomiędzy jednostkami i w grupie.

Jednocześnie zespół trenerski oferuje Państwu szkolenia w zakresie:

  • konstruktywnej komunikacji
  • umiejętności dawania wspierającego feedbacku
  • mediacji i rozwiązywania konfliktów grupowych
  • podejmowania i komunikowania decyzji
  • zarządzania partycypacyjnego
  • kreowania wizerunku zgodnego z własną osobowością

oraz

  • sesje coachingu indywidualnego i grupowego
  • facylitację podejmowania decyzji grupowych.