Rozwijamy środowisko NVC

Widzimy w NVC narzędzie do budowania satysfakcjonujących relacji w każdej życiowej roli i obszarze działania, efektywnego i otwartego porozumiewania się, a także konstruktywny sposób podejścia do konfliktów. Dlatego jednym z obszarów naszych działań jest także poszerzanie grona osób posługujących się NVC w życiu codziennym oraz rozwijanie kompetencji trenerów w zakresie Porozumienia Bez Przemocy. W gronie naszych trenerów jest certyfikowana trenerka CNVC (Center for Nonviolent Communication) oraz trenerzy w procesie certyfikacji. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi certyfikowanymi trenerami NVC, aby wspierać stały rozwój środowiska NVC.