Dlaczego każdy trener czy coach powinien na początku swojej drogi zawodowej przejść przez pracę The Daring Way™.

Dlaczego każdy trener czy coach powinien na początku swojej drogi zawodowej przejść przez pracę The Daring Way™. Czym są modele…