Aga Wnękowicz-Smenżyk – Biznes Partnerka, Trenerka

Jestem trenerką komunikacji konstruktywnej, talent managerką, facylitatorką, praktyczką i konsultantką w biznesie. Swoimi działaniami wspieram praktyków NVC, liderów, managerów HR i zespoły w:

🌿  dbaniu o komunikację i relacje w organizacji w oparciu o empatię, szacunek, współ-odpowiedzialność, autentyczność i zasoby wszystkich (z uwzględnieniem liderki/lidera)

🌿 tworzeniu i rozwijaniu zdrowych zespołów i zdrowej, zrównoważonej kultury organizacyjnej

Działania kieruję w szczególności do liderów oraz organizacji nastawionych na osiąganie celów mających pozytywny wpływ na rzeczywistość. Chcę tworzyć świat, w którym widzimy się przez pryzmat uczuć, potrzeb i naszych naturalnych zasobów. 

Jestem absolwentką filmoznawstwa – medioznawsta UJ oraz studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies na Akademii Górniczo-Hutniczej.  Przez 7 lat współtworzyłam (jako co-ownerka i talent managerka) krakowski software house Bravelab.io gdzie tworzyliśmy kulturę organizacyjną w oparciu o współ-decyzyjność, partycypację i transparentność.  

Od 2022 roku wspieram Leance w rozwoju organizacji i w działaniach dla liderów i biznesu, asystuję i współprowadzę szkolenia, zainicjowałam i organizuję spotkania z cyklu Śniadania z Porozumieniem dla liderów i liderek zainteresowanych przywództwem w oparciu o NVC (Kraków, Wrocław). 

Ukończyłam 2 lata studium NVC w Leance. Odbyłam ponad 45 dni szkoleniowych z certyfikowanymi trenerami NVC (m.in. z Martą Kułagą, Kathleen MacFerran, Agą Rzewuską-Pacą, Joanną Berendt, Dominiką Jasińską, Joanną Nowicką, Brygidą Dynisiuk, Magdaleną Sendor, Magdaleną Kosicką-Leszczyńską, o. Chrisem Rajendram). Jestem członkinią CWS (ogólnopolskiej społeczności na ścieżce certyfikacji CNVC). 

Łączę NVC z systemowym spojrzeniem na władzę i nasze zasoby, z pozytywną psychologią, naurobiologią oraz pracą na naturalnych zasobach. Ukończyłam m.in.:

– 6-dniowe, intensywne warsztaty “Życie z mocą i sztuka facylitacji (Kathleen Macferran)
– Trening pozytywnej neuroplastyczności wg Ricka Hansona (Joanna Berendt, Anna Andrzejewska)
– Warsztaty z wprowadzenia do metody Resonant Healing Sarah Peyton (Maja Wyborska)
– Warsztaty z pracy z zespołami (Dominik Juszczyk) oraz z klientem indywidualnym na mocnych stronach z wykorzystaniem badania StrengthsFinder Instytutu Gallupa (Sylwia Czajka-Jansen) 

Moimi Nauczyciel(k)ami na ścieżce bardziej świadomego życia są m.in. dr Marshall Rosenberg, Kathleen Macferran, dr Brene Brown, dr Edith Eger, Viktor E. Frankl, Sir Ken Robinson. 

Żywe jest we mnie przekonanie, że człowiek (zarówno w  sferze prywatnej, w procesie edukacji i w organizacjach) z radością przyczynia się do dobra innych i budowania lepszego świata jeśli robi to z własnej woli, z miejsca wyboru i jeśli opiera swoje działania na swoich naturalnych zasobach. 

Jestem mamą Janka i Heli, żoną Mariusza, córką, przyjaciółką i siostrą. To moi najbliżsi są siłą napędową moich działań. Mieszkam i działam w Krakowie.