Turkusowy zespół

87175589

 

Jeśli chcesz znacząco zwiększyć efektywność swojej firmy i dobrostan pracowników, zrób pierwszy krok w kierunku partycypacyjnego zarządzania.
Najnowsze doświadczenia oraz badania naukowe potwierdzają, że ludzie mający wpływ na swoje środowisko pracy są bardziej kreatywni i lojalni. – patrz: “Total Participation Management:Toward Psychological Determinants of Subjective Well-Being at Work”
Katarzyna Mika, Ryszard Stocki, Agnieszka Bożek.
Najwyższą formą organizacji partycypacyjnej są tak zwane Turkusowe Organizacje
(nazwa pochodzi z książki Reinventing Organisations Frederica Laloux)

Turkusowy zespół (zespół bez kierownika) – trzydniowy warsztat

Cel warsztatu, zastosowane metody nauczania i materiały

Doświadczenie w jaki sposób współtworzyć turkusową organizację “bez kierowników”,
gdzie każdy pracownik podejmuje działania oraz decyzje i bierze za nie odpowiedzialność.

Zrozumienie i przećwiczenie procesu decyzyjnego w turkusowej organizacji.

Pogłębienie wiedzy o konfliktach i pożytkach z nich płynących.

Uświadomienie sobie różnicy pomiędzy dyskutowaniem problemu a podjęciem decyzji o działaniu.

Doświadczenie procesu transformacji przejęcia odpowiedzialności przez pracowników.

Struktura i sposób prowadzenia spotkań w organizacji bez kierowników.

Spotkanie strukturalne kreacja i obsada ról.

Spotkanie przeglądowe realizacji projektów i bieżących problemów.

Metody nauczania:

wykład z dyskusją, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról.
Warsztat prowadzony ze zwróceniem uwagi uczestników na takie sposoby prowadzenia spotkań, które zwiększają prawdopodobieństwo połączenia sfery emocji i kory nowej uczestników.

Materiały:
książka Fredericka Laloux’a „Pracować inaczej” oraz dostępne artykuły
statut LeaNCe, prace Patrick’a Lencioni – zasady prowadzenia spotkań strukturalnych i przeglądowych,
lista uczuć i lista potrzeb Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Przed warsztatem: ankieta
oraz cykl (w odstępach tygodniowych) mailowych poleceń artykułów i literatury dla uczestników warsztatu.

Przykładowy program warsztatu warsztat każdorazowo wymaga dopasowania
do potrzeb i kultury organizacji

Dzień 1

Ocieplacz – warsztat

Kim jestem.
Moja droga do turkusowej organizacji, jak to się stało i dla czego, że tu teraz jestem.
Moja motywacja, po co mnie osobiście potrzebna jest turkusowa organizacja.
Moje uczucia i oczekiwania – z jakimi emocjami przychodzę i co chcę wynieść z tego warsztatu.
Ćwiczenie1: Trudna sytuacja w pracy – warsztat

REZULTAT: na flipcharcie lista wartości.

Początkowa Misja i początkowe Cele turkusu – warsztat

Po co ta organizacja, czemu lub komu ma to służyć

Z czego chcemy czerpać – metody pracy, nurty psychologiczne i inne…

Co jest nam obce lub wrogie

Co akceptujemy jako neutralne, może u nas wystąpić ale niekoniecznie

Wstępny plan działania do końca roku w kilku punktach

Konsolidacja i wzajemne zrozumienie potrzeb.

Ewolucja organizacji do turkusu – wykład z dyskusją

Co? Jak? Dlaczego?

CEL: Zrozumienie struktury organizacyjnej turkusu i wzajemnych relacji uczestników

Dzień 2

Proces decyzyjny – wykład z dyskusją

Obserwacja zdarzenia, stwierdzenie faktu

Uczucia spowodowane rozbieżność pomiędzy standardem lub oczekiwaniami –pojawienie się inicjatora procesu decyzyjnego

Identyfikacja potrzeb – analiza przyczyn, poszukiwanie źródła problemu, dogłębne zbadanie procesu

Zaproponowanie strategii zaspokajającej potrzeby – dyskusja różnych strategii

Sprawdzenie kogo może dotknąć, na kogo wpłynie wybrane działanie – identyfikacja interesariuszy

Konsultacja strategii z interesariuszami z informacją o terminarzu działań

Samodzielna decyzja Inicjatora o rozpoczęciu działań, ich zaniechaniu lub modyfikacji (UWAGA: wtedy znów potrzebne konsultacja z interesariuszami)

Ewentualne wejście w konflikt z Inicjatorem (przed rozpoczęciem akcji Inicjatora)

Ewolucyjny charakter turkusu oraz ewolucja managera

Jakie działania obejmuje taki proces decyzyjny?

Jak z tego wynika ewolucyjność organizacji?

Ewolucja managera do turkusu i co to oznacza? Co zamiast? Jaka jest nowa rola?

Od tej chwili trener nie odpowiada wprost na pytania uczestników
Proszę go przyłapywać gdy się zapomni
Jesteśmy turkusowym zespołem

Ćwiczenie2: Trudna sytuacja w pracy – wyrażenie siebie – warsztat

NVC: Cztery kroki: obserwacja, uczucie, potrzeba, strategia lub prośba

praca w tych samych grupach co w pierwszym ćwiczeniu

Poszukiwanie innych strategii dla tej samej trudnej sytuacji, zastosowanie zasad Porozumienia bez Przemocy (NVC)

Zagrożenia i stabilność turkusu – warsztat

CEL: Zrozumienie zagrożeń i wypracowanie strategii w ramach procesu decyzyjnego

Konflikt – spór – wykład/dyskusja

Zwyczajowe postrzeganie konfliktu

Konflikt a spór – czy chcecie mówić o konflikcie, czy może o sporze albo wolicie inne określenie?

Kto lubi konflikty? – dyskusja

Kto jest odpowiedzialny za konflikt? – dyskusja

Najczęstsze przyczyny konfliktu – dyskusja

Konflikt – warsztat

Mediacje – kto może być mediatorem? – dyskusja

Metodologia – standardy mediacji

Reguły mediacyjne i stopniowanie mediacji.

Metody ostateczne rozwiązywania konfliktów

Sytuacje zagrażające trwałości organizacji

Definicja sytuacji zagrażającej istnieniu turkusowej organizacji – dyskusja

Strategie ratunkowe – odpowiedzialność zarządu i właścicieli

Ćwiczenie 3: Podejmowanie decyzji / rozwiązywanie sporu

Cel: Praktyczne przećwiczenie i doświadczenie konfliktu oraz mediacji

praca w tych samych grupach co w pierwszym i drugim ćwiczeniu

Ciągłe doskonalenie – warsztat

Czy potrzebujemy ciągłego doskonalenia, może nie warto na to tracić czasu?

Jeśli ciągłe doskonalenie to jak stwierdzić, że się doskonalimy?

Kto najlepiej zdefiniuje co to znaczy doskonalenia i jak je potwierdzać?

Dzień 3

Spotkanie Strukturalne – przypomnienie zasad prowadzenia spotkania strukturalnego

Definicja początkowych ról w organizacji – warsztat

Identyfikacja ról niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania organizacji

Deklaracja dostępnych ról od współuczestników

Identyfikacja luki i zarządzanie nieobsadzonymi rolami

Finalizacja planu zarządzania rolami w kręgu

Identyfikacja kontraktów pomiędzy rolami

A co z pieniędzmi? Jak się dzielimy tym co osiągnęliśmy? – warsztat

Budżet – czy potrzebny? Jak planować wydatki?

Podział, wynagrodzenie, koszty, zyski, inwestycje – określenie reguł

Strategia działań na następny kwartał – warsztat

Przygotowanie planów dla poszczególnych ról bazując na planie ogólnym przygotowanym wcześniej

Konsolidacja – koordynacja planów cząstkowych w jeden spójny plan
(z dokładnością: poszczególne działania nie dłuższe niż 2 tygodnie lub lepiej 1 tydzień)
za każde zadanie bierze odpowiedzialność konkretna osoba, zgodnie ze swoimi rolami

Podsumowanie warsztatu w formie spotkania przeglądowego

Porównanie oczekiwań z rezultatem, czy jest miejsce na doskonalenie?

Stan aktualny w odniesieniu do planu, czy któraś z ról ma problem?

Konflikty, które udało się zidentyfikować – praca nad nimi

Jak poprowadziłbym taki warsztat – co bym zmienił – udoskonalił, czego zabrakło?

Z czym wychodzę?

Jeśli jesteś zainteresowany warsztatem wypełnij formularz skontaktujemy się celem uzgodnienia szczegółów
Chętnie poznamy Twoje potrzeby i dopasujemy do nich treść i przebieg warsztatu

    Imię i Nazwisko (wymagane)

    Nazwa firmy

    Email (wymagane)

    Telefon

    Zapytanie (wymagane)