Szkolenia otwarte

Rozwój osobisty

Żyj jak chcesz i bądź szczęśliwa/y

20 PAŹ 2021
Kraków, Leance w Wilga Park
„Nie da się żeglować prosto pod wiatr, ale jeśli...
NVC
Rozwój osobisty

Grupa Praktykująca NVC

26 PAŹ 2021
zoom online
Grupa Praktykująca NVC via zoom Cykl spotkań służących poznawaniu...
Biznes
Rozwój osobisty

STUDIUM NVC – II ROK

06 LIS 2021
Troszcząc się o świat – dbasz także o siebie,...
nvc
Edukacja
Rozwój osobisty

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom

06 LIS 2021
Legnica, Legnica
STUDIA PODYPLOMOWE Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy...
In English
Rozwój osobisty

Needs-based Coaching

12 LIS 2021
Intensive training with Pernille Plantener (Denmark) based on Nonviolent...
Rozwój osobisty

Coaching oparty na potrzebach

12 LIS 2021
Intensywny trening, podczas którego poznasz narzędzia coachingowe do indywidualnej...

 

Szkolenia dedykowane

 

Szkolenia otwarte z umiejętności komunikacji

Uważasz, że komunikacja i relacje mają znaczenie w osiąganiu rezultatów biznesowych? Chcesz, aby Twój zespół był samodzielny w planowaniu i realizowaniu zadań? Szkolenia otwarte dla biznesu to intensywne warsztaty, których celem jest nauka i ćwiczenie praktycznych umiejętności, których stosowanie przyczyni się do wzrostu efektywności osobistej i skutecznego funkcjonowania zespołu. Z naszą pomocą zastosujesz nowe narzędzia i usprawnisz procesy. Zdobędziesz niezbędne umiejętności, które pomogą w zbudowaniu zespołu nastawionego na konstruktywne działanie.

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych

Oferujemy cykl dwudniowych intensywnych szkoleń dla osób, które chcą pełnić rolę wewnętrznych facylitatorów, trenerów efektywnej komunikacji w swoim miejscu pracy. Podczas spotkań skupiamy się przede wszystkim na sposobach przekazywania wiedzy o Porozumieniu bez Przemocy innym oraz wprowadzania ich do tego konceptu komunikacji.

 • Część 1 Wprowadzenie Porozumienia bez Przemocy do Twojej firmy
 • Część 2 Słuchać, aby usłyszeć – narzędzia efektywnego słuchania
 • Część 3 Trudne rozmowy – jak wytrwać w dialogu, aż do znalezienia rozwiązania
 • Część 4 Przezwyciężyć blokady – jak zarządzać trudnymi emocjami w zespole

Programy rozwojowe dla zespołów/firm (wewnętrzne)

Skuteczna działalność organizacji wymaga nieustannego rozwoju. Programy dla biznesu to spersonalizowane warsztaty, których celem jest wprowadzenie kompleksowych zmian poprzez działania dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb. Przygotowany na zamówienie program bądź dłuższa, indywidualna współpraca to okazja do ustrukturyzowanego nabywania wiedzy, zmiany nawyków i przekonań, a w rezultacie skuteczniejszego rozwoju organizacji. Pomagamy rozwijać umiejętności z zakresu:

 • konstruktywnej komunikacji,
 • udzielania i przyjmowania feedbacku,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • facylitowania procesów i decyzji grupowych,
 • budowania relacji z klientem,
 • zarządzania stresem,
 • zarządzania energią w ciągu dnia,
 • pracy z wartościami.

Coaching indywidualny i zespołowy

Coaching to szansa na otwarcie nowego rozdziału. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, warto zadać sobie pytanie o cel naszych działań. Coaching to wsparcie w definiowaniu oraz osiąganiu stawianych przed sobą zadań. Lepsze, pełniejsze, a także skuteczniejsze realizowanie ich krok po kroku. Dzięki indywidualnym i zespołowym sesjom zaczniesz skuteczniej wykorzystywać swój potencjał. Zrozumiesz, że drzemie w Tobie siła, która pomoże spełnić wszelkie pragnienia i marzenia.

Action Learning

Efektywna samoorganizacja w dużej firmie bądź korporacji? To trudne, a jednak możliwe do wykonania zadanie. Action Learning to program rozwojowy dla managerów, którzy wierzą, że wdrożenie samoorganizacji w zespole to klucz do sukcesu. W ciągu kilku miesięcy spotkań w stałym gronie przyjrzysz się swoim kompetencjom, dostaniesz wsparcie zespołu i konstruktywną informację zwrotną. Nabyta wiedza pozwoli skutecznie i efektywnie wdrożyć pozytywne zmiany wśród pracowników. Za sprawą wzmocnionych kompetencji managerskich, efektywna samoorganizacja w zespole stanie się rzeczywistością.

Inne warsztaty otwarte:

 • Strategie zarządzania relacjami
 • Continuous Improvement – jak wejść na ścieżkę ciągłego usprawniania pracy swojej i zespołu
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników
 • Zarządzanie energią w ciągu dnia – w drodze do efektywności i satysfakcji

Aktualną ofertę znajdziesz w naszym KALENDARZU SZKOLEŃ.

Sklep

Drzewko Porozumienia Leance

Drzewko Porozumienia

to narzędzie do wspierania dzieci w rozwiązywaniu konfliktów stworzone i wypróbowane przez Tassilo Petersa.

„Nie wiem, czy jest coś ważniejszego, niż uczenie dzieci umiejętności dialogu i pokojowego życia”– pisze na swojej stronie Tassilo.

Mediacje

Mediacje w Porozumieniu bez Przemocy to proces w trakcie którego strony konfliktu zdają sobie sprawę, że wszystko co robimy jest próbą zaspokojenia naszych potrzeb. Świadomość potrzeb tworzy płaszczyznę, która ułatwia spotkanie i to jest początek konstruktywnego dialogu stron konfliktu w celu znajdowania rozwiązań.

I etap: premediacje, indywidualnie z każdą ze stron: mediator jest wsparciem dla obu stron w uświadomieniu sobie co naprawdę jest dla nich ważne, poprzez empatię, nazywanie uczuć i potrzeb.

II etap: mediacje pomiędzy dwiema stronami: mediator wspiera obie strony w konstruktywnym wyrażaniu siebie i przyjmowaniu wypowiedzi drugiej strony w sposób ułatwiający zrozumienie, co jest naprawdę ważne dla drugiej strony. Jest to droga do dialogu dwóch stron i wypracowanie rozwiązań.

III etap: wypracowanie rozwiązań i sposobu ich weryfikacji; dwie strony konfliktu wypracowują pomiędzy sobą (w obecności mediatora) konkretne rozwiązania i dokonują ustaleń, które dzięki usłyszeniu drugiej strony stwarzają szansę na wzajemne zadowolenie, trwałość i wzajemne dobre relacje.

Proponujemy

Sesje mediacyjne stacjonarne i zdalne (zoom).

Mediatorzy

Poznaj naszych ekspertów « sprawdź

Czas trwania

Proste sytuacje zamykają się na jednej trzygodzinnej sesji (wszystkie 3 etapy).

Dłuższy proces może wymagać kilku sesji: premediacji (2-3 sesje z każdą ze stron), mediacji (4-8 sesji), wypracowywania rozwiązań  (1-2 sesje).

Cena za sesję

200-600 zł netto

Umów się na mediacje. 

Coaching

Coaching to wsparcie w definiowaniu i osiąganiu celów. Celem cyklu sesji jest wspólna podróż w kierunku wprowadzenia zmiany w życiu, która umożliwia lepsze i pełniejsze realizowanie własnego potencjału.

Dzięki kontaktowi z głębokimi marzeniami i pragnieniami klient ma szansę na uświadomienie sobie swojej indywidualności i unikalności oraz na poszerzenie świadomości, jak ta indywidualność może przejawiać się w życiu i w działaniu.

Możesz i potrafisz więcej niż sobie wyobrażasz. Masz ukryte skarby w miejscach, do których być może nie masz ochoty zaglądać.

Fundamenty coachingu:

 • Jesteś całością, pełnią – nic Ci nie brakuje, ani nie jest popsute.
 • Masz wszystkie zasoby, które są Ci potrzebne.
 • Różnorodność jest bogactwem.
 • Możliwości są nieograniczone, czekają, aż je zobaczymy.
 • Uważność na to, co się pojawia – to droga do eksploracji.

Proponujemy

Indywidualne sesje coachingowe wspierające proces zmian. Rola coacha sprowadza się do wsparcia podczas zmiany, towarzyszenia w poszukiwaniu rozwiązań, szczególnie poprzez zadawanie właściwych pytań i aktywne słuchanie. Klient kreuje rozwiązanie wykorzystując swoje kompetencje, zasoby, siłę w nim tkwiącą, którą coach może pomóc odnaleźć i wzmocnić.

Oferujemy

Sesje w kontakcie bezpośrednim, jak również poprzez Skype

Coachowie

Poznaj naszych ekspertów « sprawdź

Polecamy

Proces składający się z 12 sesji coachingowych w ciągu 6 miesięcy

Cena za sesję

150-300 zł netto

Umów się na coaching

Facylitacja rozwiązywania konfliktów

 

Nierozwiązany konflikt może stać się źródłem powolnego rozpadu zespołu czy firmy. Spada zaufanie, otwartość, zaangażowanie czy współodpowiedzialność za realizację zadań. Jednak konflikt może być także punktem wyjścia do rozmowy, stworzenia przestrzeni wzajemnego rozwoju i budowania współpracy. Tak postrzegany konflikt nie tylko nie stanowi zagrożenia dla firmy, ale może w efekcie przynieść nową jakość do jej funkcjonowania.

Podczas facylitowania konfliktu prowadzimy przez proces dialogowy, aby wszystkie strony zaangażowane w konflikt mogły się wzajemnie usłyszeć oraz wypracować satysfakcjonujące rozwiązania.

 

Facylitacja spotkań i decyzji grupowych

 

Misja, wizja, cele i wartości firmy

To elementy dodające jasności i kształtujące organizacje. Wypracowane przy jak najszerszym udziale zespołu zwiększają szansę na utożsamianie się i rzeczywiste zaangażowanie w ich realizację. Wspieramy organizacje w przeprowadzaniu pracy grupowej i wyłanianiu tych filarów działalności.

Spotkania zespołu, grupowy proces decyzyjny

Facylitujemy także spotkania zespołu oraz grupowy proces decyzyjny w dowolnym temacie, aby głos każdego był wzięty pod uwagę oraz aby została podjęta akceptowana przez wszystkich decyzja, która będzie krokiem naprzód w rozwoju firmy.

Umów się z nami na spotkanie: