Prowadzimy do turkusu

Czyli do czego?

Do tworzenia i przekształcenia firmy na taką, która jest oparta na współdecyzyjności, przejrzystej komunikacji,  efektywności i indywidualnym zaangażowaniu osób, które w niej pracują.

w jaki sposób?

Zmiana organizacji w kierunku turkusu jest wyzwaniem. Firmom oprócz marzeń i wizji potrzebne są specyficzne umiejętności. Proces ich uczenia się oznacza gigantyczną zmianę na poziomie myślenia o środowisku pracy, o byciu menadżerem, podejmowaniu decyzji i generowaniu zysku. W stworzonym przez nas programie, przekazujemy narzędzia niezbędne do wdrożenia tej zmiany. Są to między innymi: konstruktywna komunikacja, podejmowanie decyzji biorących pod uwagę wszystkich, wspieranie rozwoju pracowników, umiejętność radzenia sobie z konfliktem, mediacje.

Po podjęciu pierwszych działań wiele firm zamiast lepszej współpracy i zaangażowania doświadczało chaosu, zniechęcenia, odejścia pracowników. Niestety, nie mamy magicznej pigułki współpracy. Ale stworzyliśmy Leance Lab – zespół trenerów o różnorodnych specjalizacjach, by przejście przez te etapy było możliwe i stało się rzeczywistym przekształceniem w turkusową organizację.

Krok po kroku

Firma Leance sp z o.o. przygotowała dla Państwa kompleksową ofertę kształcenia tych umiejętności w długofalowym procesie w postaci 3 rocznych kursów

Jednocześnie zespół Leance Lab oferuje Państwu szkolenia w zakresie

  • konstruktywnej komunikacji

  • umiejętności dawania wspierającego feedbacku

  • prezentacji i wystąpień publicznych

  • podejmowania i komunikowania decyzji

  • zarządzania partycypacyjnego

  • kreowania wizerunku zgodnego z własną osobowością

    oraz

  • sesje coachingu indywidualnego i grupowego

  • facylitację podejmowania decyzji grupowych.