WARSZTAT „Z WIELKĄ ODWAGĄ – THE DARING WAY TM”

PEŁEN 3 DNIOWY WARSZTAT

Warsztat ten został stworzony w oparciu o metodologię THE DARING WAYTM SHOW UP | BE SEEN |

LIVE BRAVE TM opracowaną przez Dr Brené Brown. Wiele firm z amerykańskiej listy Fortune 500

korzysta już z owoców tego modelu w swoich programach rozwojowych a klienci indywidualni

wykorzystują zawartą w nim wiedzę w swoim życiu codziennym.

Sercem modelu THE DARING WAYTM jest wrażliwość jako niezłomna

siła, dzięki której możliwe staje się:

• bycie odważnym, stawianie granic i autentyczne pokazywanie się

światu takim, jakim jestem

• zrezygnowanie z myślenia „co pomyślą o mnie inni?”

• wzmacnianie umiejętności bycia wyrozumiałym do samego siebie,

które bazuje na świadomej akceptacji, że każdy z nas ma mocne

strony i obszary, z którymi się boryka, które wymagają pracy i uwagi

 

 

Podczas pracy warsztatowej uczestnicy na różne sposoby przyglądają się myślom, emocjom i zachowaniom,

które blokują nas przed osiągnięciem pełni życia, które Brené Brown nazywa „wholehearted living”. Mierzą

się z nawykami, przekonaniami i utrwalonymi sposobami działania, które tłumią naszą autentyczność,

odwagę, wrażliwość i siłę. Zgromadzona w ten sposób wiedza, przećwiczone umiejętności, wskazówki i cała

gama odkryć i refleksji o własnym sposobie działania umożliwią podtrzymanie osiągniętych podczas pracy

warsztatowej wyników na długo po zakończeniu wspólnej pracy.

Ten warsztat jest dla osób, które m.in. mają już dość:

• blokującego perfekcjonizmu

• wątpienia w siebie i podważania tego, co czujesz i myślisz

• wewnętrznej krytyki i strachu przed porażką

• niewychylania się z obawy przed oceną

• gonitwy za zewnętrzną akceptacją

Prowadząca Joanna Chmura

Coach ACC, ICF, Certified The Daring WayTM Facilitator

Jej życie w liczbach to jak do tej pory: 4 kraje i 7 miast. Po ukończeniu Psychologii

w Krakowie wyjechała do Wielkiej Brytanii a następnie Holandii w ramach

realizowanych projektów.

Od 2014 pracuje modelem THE DARING WAYTM SHOW UP | BE SEEN | LIVE BRAVETM,

którego uczyła się w USA bezpośrednio od dr Brené Brown autorki „Darów

niedoskonałości” i „Z wielką odwagą”, której wystąpienia na konferencjach TED

sięgnęły już 19 milionów odsłon.

Pracuje w Polsce, Holandii, Danii i Wielkiej Brytanii z klientami indywidualnymi

i zespołowymi w tematyce wewnętrznego oraz zewnętrznego przywództwa i

związanych z nim: motywacji, autentyczności, siły woli, poczucia własnej wartości

oraz odwagi. Dzięki kilkukrotnemu doświadczeniu bycia expatem pracuje również

z osobami, które przyjeżdżają do polskich oddziałów międzynarodowych organizacji.

Realizowała projekty szkoleniowo-rozwojowe między innymi dla: Adidas, Aviva,

Uniwersytet Łódzki, Sphere Agency, Bank Zachodni WBK.