Ładowanie Wydarzenia

WSPÓŁ+PRACA Przywództwo oparte na NVC Logo Leance

 

Zapraszamy na kurs dla liderów* w oparciu o Nonviolent Communication
(Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga)

 

*Definiujemy lidera jako każdą osobę, która chce pomóc,
która chce się pokazać, aby wprowadzić zmianę do swojego świata (The Berkana Institute)

 

Prowadzą: Magda Barańska, Brygida Dynisiuk i Marta Kułaga

 

Ze względu na obecną nieprzewidywalność sytuacji, dni i godziny kursu chcemy uzgodnić z wyprzedzeniem czasowym wspólnie z osobami, które się zarejestrują na kurs.

Czym jest przywództwo oparte na NVC?

 • działaniem z odwagą, poruszaniem niekomfortowych i ważnych tematów,
 • widzeniem ludzi poza rolami, które pełnią,
 • dbaniem równocześnie o relacje i efektywność,
 • przekonaniem, że każdy działa najlepiej jak potrafi w danym momencie, że każdy może się rozwijać, zmieniać, uczyć, po to, aby następnym razem zadziałać lepiej,
 • świadomością emocji i widzeniem ich jako ważnego źródła informacji o naszej współpracy,
 • słuchaniem tego, co dla każdego jest ważne i widzeniem jego perspektywy,
 • szczerym wypowiadaniem swojego zdania z troską o innych,
 • proszeniem o to, czego potrzebujemy, szczególnie o wsparcie,
 • szukaniem rozwiązań, które uwzględniają to, co jest ważne dla każdego.

Najprościej mówiąc przywództwo oparte na NVC jest dbaniem o całość i o wszystkich oraz uwzględnieniem różnorodnych perspektyw. Tak rozumiane przywództwo opiera się na konkretnych narzędziach, umiejętnościach i procesach NVC. Lider, który przewodzi w oparciu o NVC, potrafi korzystać z tych konkretnych narzędzi i umiejętności w adekwatny do sytuacji sposób.

Być może zapraszamy Ciebie do zupełnie innego świata, który wydaje się niemożliwy. Niemożliwego świata, w którym bezpieczne jest pokazywanie własnych słabości, emocjonalne odkrywanie się, a wrażliwość jest siłą. Gdzie celem jest dbanie o całość, o dobrostan wszystkich. Świata, gdzie liderzy mogą być współ-mocni, a nie samotni. Tam, gdzie pielęgnując nasze marzenia i relacje, akceptując rzeczywistość, wspólnie szukamy najlepszych strategii współpracy.

Program kursu przygotowałyśmy na podstawie naszych doświadczeń i widzimy jak takie podejście zmienia jakość współpracy. Jednocześnie wiemy, że zmiana dzieje się krok po kroku, a każdy z nich jest ważny. Wybierz jaki krok chcesz wykonać, z tych które są teraz możliwe dla Ciebie i Twojej organizacji. Zapraszamy Ciebie do wypróbowania i wybierania z tego co oferujemy, elementów które działają dla Ciebie.

Jak widzimy rolę lidera?

Liderzy nie są elitarną grupą. Każdy z nas jest liderem i może objąć rolę przywódcy, niezależnie od tego jaką rolę pełni w organizacji. Lidera widzimy jako osobę, która jest gotowa inicjować nowe rzeczy w swoim otoczeniu i jednocześnie uznaje, że wielu rzeczy nie wie, oraz że są obszary, na które nie ma wpływu. Ta zmiana może mieć miejsce:

 • w relacji z samym sobą,
 • w indywidualnych relacjach,
 • w grupie, której jesteśmy częścią,
 • w ramach systemów, czyli umów, które regulują nasze życie społeczne.

W naszym rozumieniu podstawowym zadaniem przywódców jest budowanie zaufania, zaangażowania i współodpowiedzialności. Na poziomie relacji z samym sobą oznacza to poznanie siebie, własnych mocnych i słabych stron, zwracanie uwagi na doświadczane uczucia oraz dbanie o swoje potrzeby. Innymi słowy, bycie swoim najlepszym przyjacielem.

W relacjach z innymi dzieje się to poprzez rozmowy indywidualne i spotkania w grupie. Te rozmowy mogą dotyczyć tego, co jest do zrobienia i jak chcemy to zrobić, co się dzieje między dwiema osobami, w zespole, w całej organizacji czy społeczności lub jak funkcjonują systemy, regulujące życie społeczne. Lider jest tą osobą, która inicjuje takie rozmowy oraz zwołuje i prowadzi takie spotkania. Tam jego rolą jest:

 • stwarzanie przestrzeni, w której każdy może wyrazić, co jest dla niego ważne,
 • słuchanie i skupianie uwagi na tym, co się dzieje z drugą osobą lub w grupie,
 • zadawanie pytań, które pomagają zrozumieć innych, zobaczyć ich talenty oraz wspierają zaangażowanie i współodpowiedzialność,
 • wspomaganie kreatywności,
 • stwarzanie przestrzeni dla rozwiązań, które uwzględniają to, co jest ważne dla każdego.

Aby przybliżyć Ci nasze rozumienie znaczenia empatii w przywództwie, zapraszamy Cię do obejrzenia webinaru z Shoną Cameron.

Shona Cameron jest trenerką i assesorką certyfikowana przez Centre for Nonviolent Communication www.cnvc.org: https://www.youtube.com/watch?v=gck3ad5Sprc

Dla kogo?

Kurs online dla liderów jest kursem skierowanym do osób, które kwestionują “tradycyjne”  podejście do zarządzania, wierzą, że pełna zaangażowania współpraca jest możliwa oraz chcą pogłębić swoje umiejętności i ugruntować postawę w tym zakresie.

To kurs dla osób, które:

 • dbają o dobrą atmosferę pracy na równi z efektywnością,
 • chcą, żeby członkowie ich zespołów byli partnerami, a nie podwładnymi,
 • chcą zmniejszyć poczucie samotności w swojej roli w pracy,
 • chcą doświadczać więcej wspólnoty i partnerstwa pełniąc rolę liderów,
 • mają dość mówienia innym co mają robić i marzą o dzieleniu współodpowiedzialności,
 • chcą inaczej motywować do działania niż przez karanie i nagradzanie.
“Przywództwo jest jakością, która jest obecna w każdym z nas. Liderzy nie są elitarną grupą. Każdy z nas jest liderem i może objąć rolę przywódcy, niezależnie od tego, jaką rolę pełni w organizacji czy społeczności. Potrzebujemy uprościć przywództwo, żeby stało się powszechnie dostępne i zakończyć poszukiwania lepszych liderów.” Peter Block

Jaka jest nasza intencja?

Zapraszamy do tego kursu z intencją, aby pokazywać, że rola lidera może wyglądać inaczej oraz aby przyjrzeć się trudnym lub niewygodnym aspektom bycia liderem. Takim aspektem jest na przykład samotność - samotność w podejmowaniu decyzji, samotność w ponoszeniu konsekwencji. Chcemy pokazywać, że możliwe są inne, bardziej służące sposoby na bycie liderem. Możliwe jest bycie liderem we współpracy i współodpowiedzialności oraz doświadczając partnerstwa i przynależności.

Naszą intencją jest również wspieranie wspólnoty i poczucia przynależności pomiędzy osobami, które wybierają podobny system wartości. Z jednej strony chcemy dzielić się inspiracjami, wiedzą i umiejętnościami NVC, które pomagają budować dialog oraz przekazywać konkretne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy. Z drugiej strony chcemy wspierać budowanie społeczności osób, które pomagają sobie we wprowadzaniu zmian i wzajemnie się inspirują.

Jesteśmy  przekonane, że środowisko pracy może wyglądać inaczej niż miejsce “gdzie nie wolno być człowiekiem”. Wierzymy, że możliwe jest tworzenie miejsc, które służą realizacji potencjału człowieka, różnorodności i kreatywności. Chcemy tu w Polsce wspierać ruch zmiany społecznej dotyczącej rozumienia roli lidera i współpracy, który znamy dzięki pracom Miki Kashtan, Brené Brown, Petera Blocka, Margaret J. Wheatley oraz Marie Miyashiro i pokazać, że jest coraz więcej osób gotowych działać według nowego paradygmatu.

Wiemy, że jedna osoba nie może zmienić całej organizacji, ale wierzymy, że może wprowadzić zmianę w swoim zespole. Wprowadzenie tej zmiany jest możliwe poprzez dzielenie się władzą i odpowiedzialnością. Współdzielenie odpowiedzialności zwiększa motywację pracowników. Takie podejście może zwiększyć efektywność, a na pewno zmienia atmosferę.

O nas

Magda Barańska

Magda Barańska – moją pasją jest wspieranie osób we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla wszystkich. Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy. Współtworzę Strefę Porozumienia, gdzie oferujemy wsparcie dla osób w konflikcie, oraz międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach – system rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i przepływu zasobów.

Brygida Dynisiuk

Brygida Dynisiuk  – rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Od 2010 roku zgłębiam Porozumienie bez Przemocy, od 2019 jestem certyfikowaną trenerką w tym nurcie. Fascynuje mnie, w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów, dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Marzy mi się świat, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności są zaufanie, dialog i kreatywność.

Marta Kułaga

Marta Kułaga – marzę i działam, aby sposób w jaki rozmawiamy ze sobą stał się bardziej wspierający zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, mediatorką oraz profesjonalną coacherką. Prowadzę dwie firmy: Leance, która pomaga organizacjom tworzyć przyjazne środowisko pracy, oraz przedszkole Krasnal, gdzie nauczyciele, dzieci i rodzice budują społeczność w paradygmacie turkusu.

O kursie

 

W czasie kursu poznasz założenia, intencje, narzędzia i procesy NVC. Zależy nam na tym, żeby nie tylko przekazać teorię, ale przede wszystkim praktykę, którą będzie można przenieść do życia zawodowego. Będziemy dzielić się własnym doświadczeniem stosowania NVC w środowisku pracy, naszymi sukcesami i porażkami, błędami, na których się uczymy oraz wypracowanymi rozwiązaniami, które mogą stać się dla Ciebie inspiracją. Natomiast Ciebie zaprosimy do dzielenia się swoim doświadczeniem, codziennymi sytuacjami, żeby możliwe było uczenie się tego, co jest Tobie teraz najbardziej potrzebne oraz wykorzystywanie nowych umiejętności w bieżących działaniach, decyzjach i relacjach w Twojej organizacji.

Planujemy zebranie kameralnej grupy max. 12 osób, aby stworzyć bezpieczną atmosferę oraz zadbać o odpowiednią przestrzeń dla każdego uczestnika do dzielenia się swoimi wyzwaniami, ćwiczenia nowych umiejętności, oraz omawiania odkryć.

Struktura kursu

 

 • Kurs składa się z 16 dwugodzinnych sesji podzielonych na 4 moduły. Zaczynamy od zwiększenia świadomości samego siebie, czyli od obszaru rozwojowego, gdzie mamy najwięcej wpływu. Następnie zajmiemy się relacjami z drugą osobą, potem relacjami w zespole, aż do spojrzenia na systemy, które warunkują jak działamy.
 • Każda sesja odbywa się na platformie zoom w określonej strukturze: temat przewodni odnoszący się do realnego wyzwania, pytania problemowe, pogłębienie teoretyczne, demo, ćwiczenia praktyczne, podsumowanie nauki, wnioski i zadanie do praktykowania indywidualnie oraz do pracy w dwójkach pomiędzy sesjami.
 • Ponadto 15 godzinnych spotkań w dwójkach z innym uczestnikiem kursu; w tym czasie zapraszamy Ciebie do ćwiczenia nowych umiejętności.

Tematy modułów i sesji:

Moduł 1 – Ja, lider

 1. Zacznij od docenienia…. siebie. Zasoby, umiejętności, doświadczenia.
 2. I’m not enough. Jak zakończyć opowiadanie starej historii?
 3. Na jakim rozdrożu stoję? Wartości jako kompas na ścieżce lidera.
 4. Złość – nieoczekiwany dar we współpracy.

Moduł 2 – Ja i Ty – nasza relacja

 1. Racja czy relacja? Zaproszenie do kształtowania relacji.
 2. Słuchanie – najważniejsza kompetencja lidera.
 3. Trudne relacje w zespole i kroki do ich poprawienia.
 4. Jak poradzić sobie z rzeczywistą i wyobrażoną krytyką.

Moduł 3  – Ja i zespół

 1. Opancerzone czy odważne przywództwo? Zaproszenie do kształtowania kultury zespołu.
 2. Od ja do my: siła różnorodności i przynależności. Jak odzyskać wybór w roli?
 3. Dynamika procesów zachodzących w grupach. Wykorzystanie procesu grupowego do rozwoju.
 4. Gdy jesteś trzecią stroną w konflikcie. Jak zakończyć grę w obwinianie?

Moduł 4 – Ja i systemy

 1. Od euforii do urealnienia. Jak jawne i niejawne systemy kształtują rzeczywistość?
 2. Pięć kluczowych systemów. Zaproszenie do świadomego wybierania i kształtowania systemów.
 3. Wpływ i poszerzanie strefy wpływu. Czego potrzebujesz, by zwiększać zakres zmian?
 4. Mity i pułapki współpracy oraz jak się przed nimi uchronić.
“Definiujemy lidera jako każdą osobę, która chce pomóc, która chce pokazać się, aby wprowadzić zmianę do swojego świata.” The Berkana Institute

 

W ramach kursu dostępne będą materiały, zawierające:

 • opis tematu,
 • wybrane zagadnienia teoretyczne,
 • ćwiczenia,
 • pytania do refleksji,
 • zadanie do praktykowania.

Przed każdymi zajęciami dostaniesz zagadnienia będące tematem sesji, a po zakończeniu kursu – komplet materiałów.

Otrzymasz certyfikat określający liczbę spotkań w całej grupie i w dwójkach, na których byłaś/eś obecna/y oraz zakres tematyczny kursu.

Nasza filozofia dotycząca zasobów – przepływu pieniędzy i energii

 

Naszym marzeniem jest świat, w którym zasoby płyną tam, gdzie są potrzebne. W naszym społeczeństwie bardzo często zasoby płyną tam, gdzie już są zgromadzone. Naszą intencją jest stworzenie takiego środowiska, w którym możemy doświadczyć przepływu zasobów w oparciu o potrzeby, przez rozdzielenie dawania od otrzymywania. Do tego potrzebne jest odbudowanie zaufania, że nasze potrzeby się liczą i że mają namacalną moc do mobilizowania różnych rodzajów zasobów, tak żeby możliwe było zaspokajanie jak największej ilości potrzeb.

 

O co prosimy w ramach uczestnictwa?

 • obecność na całości kursu,
 • wspólne odkrywanie co jest Tobie potrzebne, żeby podejmować decyzje w takim duchu,
 • otwartość na wypróbowanie nowych rzeczy, nawet jeżeli są niewygodne, a po wypróbowaniu odrzucenie tego, co dla Ciebie nie działa,
 • zapoznanie się z naszym podejściem do pieniędzy i wybranie kwoty, którą chcesz i możesz zapłacić.

Zapraszamy Cię do  doświadczenia, w którym zmieniamy zwyczajowe zasady gry dotyczące płacenia. Ten kurs nie ma etykiety z ceną. Ktoś przed Tobą już zapłacił za Ciebie, nie tylko pieniędzmi, również czasem, energią, doświadczeniem.

To, o co prosimy to wybranie kwoty, jaką chcesz przekazać na rzecz osób, które przyjdą na kolejne warsztaty, mediacje, kręgi naprawcze oraz sesje coachingowe prowadzone przez nas. Jeżeli chciał(a)byś przekazać inne zasoby niż finansowe, sprawdź proszę z nami czy te zasoby są nam teraz potrzebne. Ufamy, że wszyscy chcemy dbać o siebie nawzajem, w tym przypadku o to, byśmy mogły wykonywać naszą pracę i dzielić się naszą pasją, oraz żeby wszyscy mogli się uczyć niezależnie od zasobów finansowych.

Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji lub wsparcia, żeby wybrać kwotę, śmiało skontaktuj się z nami: magdalena.a.baranska@gmail.com, tel. 693 684 407.

Jeżeli nie chcesz brać udziału w tym doświadczeniu, wybierz proszę jedną z poniższych kwot:

 • 3800 PLN dla osób indywidualnych
 • 5800 PLN dla uczestników z ramienia firmy, która pokrywa koszty.

 

Jak się zapisać na kurs?

 1. Uzupełnij formularz zapisu.
 2. Skontaktujemy się z Tobą w celu sprawdzenia zgodności Twoich potrzeb z tym, co oferujemy i wspólnego podjęcia decyzji.

Kontakt

wspolpraca_przywodztwo_oparte_na_nvc@googlegroups.com 

Magda Barańska magdalena.a.baranska@gmail.com, tel. 693 684 407

Brygida Dynisiuk bdynisiuk@gmail.com, tel. 571 277 770

Marta Kułaga marta.kulaga@leance.org, tel. 502 474 224

Wiosną przeprowadziłyśmy webinar oraz 4 otwarte warsztaty online. Jednym z celów było doświadczenie sposobu, w jaki zamierzamy pracować podczas kursu. Naszą intencją było stworzenie warunków umożliwiających sprawdzenie, czy kurs odpowiada oczekiwaniom uczestników. W rezultacie powstało 5 nagrań i materiały merytoryczne poświęcone tematowi przywództwa. Jeśli jesteś zainteresowany materiałami lub/i nagraniami z tych warsztatów, proszę, wypełnij ten formularz.