Original Play

– Zabawa poprzez serce

tygrysek

Termin: 26, 27 lutego 2016
Miejsce: przedszkole Krasnal Kraków, ul. Gwarna 2a
Prowadzenie: Jolanta Graczykowska

Można wziąć udział w jednej lub obu częściach

Szkolenie dorosłych bez udziału dzieci sobota, 27 lutego  w godzinach 9-17, koszt 250 zł

Szkolenie praktyczne z dziećmi piątek, 26 lutego w godz 9.30-14.30  (wliczone przerwy i czas obiadu dzieci) i potrwa 4 godziny. Koszt szkolenia to 180 zł. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość obserwowania zabaw/pracy Joli z dziećmi, wzięcia w nich udziału oraz omówienia przebiegu z prowadzącą.

Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w imieniu pani Jolanty Graczykowskiej oraz swoim ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w programie Original Play® autorstwa dr O. Freda Donaldsona.
Warsztat ma na celu zaprezentowanie idei oraz praktyki Original Play®. Składa się zarówno z teorii jak i praktycznych ćwiczeń eksperymentalnych.
Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę o tym, jak poprzez zabawę zapobiegać agresji, konfliktom dziecięcym, zdobywają podstawowe umiejętności bezpiecznego reagowania na agresję i radzenia sobie z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, zdobywają podstawowe umiejętności organizowania zajęć Original Play® dla dzieci.

Korzyści z wzięcia udziału w programie

 • zapobieganie agresji, konfliktom i zjawisku wykluczenia wśród dzieci;
 • doskonalenie umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania problemów agresji, przemocy i innych negatywnych zachowań u dzieci;
 • redukcja agresji, przemocy i zjawiska wykluczenia w dziecięcych relacjach;
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa;
 • obniżenie poziomu stresu;
 • redukcja lęków, uczucia bezradności w trudnych sytuacjach;
 • wzrost empatii, współczucia;
 • wzrost tolerancji i akceptacji różnic;
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi i integrowania się z grupą;
 • zwiększenie możliwości adaptacyjnych do nowych sytuacji i warunków -umiejętność współdziałania w grupie;
 • integracja procesów poznawczych, sensomotorycznych i emocjonalnych.

Krótki opis programu

Program Original Play® oparty jest na ponad 30-letnich badaniach twórcy programu dr Donaldsona nad zastosowaniem „pierwotnej zabawy” w radzeniu sobie z agresją, przemocą, konfliktami wśród dzieci i dorosłych na całym świecie.
Original Play jest programem profilaktycznym i interwencyjnym, realizowanym w wielu placówkach edukacyjnych, na różnych poziomach edukacji i o różnej specjalności (przedszkola, szkoły, placówki integracyjne, szkoły specjalne, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne). W Polsce i wielu innych krajach na świecie prowadzone są szkolenia w programie Original Play dla wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju i procesu uczenia się dzieci, między innymi dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, pracowników placówek opiekuńczo-­wychowawczych, interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.
Program otrzymał wiele rekomendacji, w tym rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i honorowy patronat Polskiego Komitetu ds.UNESCO. Opisany został w publikacjach naukowych Akademii Jana Długosza w Częstochowie i Wyd.Impuls.
W maju 2014 program Original Play został zaprezentowany przez J.
Graczykowską w Polskim Przedstawicielstwie przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie w ramach seminarium: „Towards Inclusive Education – Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Children”.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 697 982 854.
Centrum Promocji ORIGINAL PLAY, ul. Rumiankowa 1, 05-084 Grądy; Regon: 015663460, NIP: 522-129-20-38, tel.+ 48 602 318 464, www.originalplay.eu, jola@originalplay.pl
Szkolenie w programie Original Play® autorstwa dr O. Freda Donaldsona, kurs podstawowy.

 • Termin: 26 lutego 2016
 • Czas trwania warsztatu: 9.00-17.00
  (w tym godzinna przerwa obiadowa).
 • Koszt: 250 zł od osoby.
 • Zgłoszenia potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł
  do 3 dni po zgłoszeniu.
 • Wpłata całości kwoty do 20 lutrgo 2016.
 • Rachunek bankowy nr: 02 1050 1445 1000 0091 4893 7189
  Jako tytuł wpłaty prosimy o wpisanie: warsztat Original Play
 • Miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, ul.Gwarna 2a.
 • Prowadząca: mgr Jolanta Graczykowska,
  przedstawicielka programu Original Play w Europie.

jolanta-graczykowska

Mgr Jolanta Graczykowska – oficjalna przedstawicielka i koordynatorka Original Play w Europie, nauczyciel, terapeuta. Autorka publikacji naukowych w temacie Original Play. Współpracuje ze szkołami wyższymi. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu programu Original Play wśród dziećmi z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), autyzmem, problemami rozwoju psychoruchowego, dysleksja, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Uczestnikami jej zabaw są dzieci i dorośli w różnych częściach świata, niezależnie od ich wieku, poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego. Bawi się również z dziećmi specjalnej troski, z dziećmi ulic, ofiarami przemocy.


W celu zgłoszenia udziału wyślij formularz

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Dane do faktury (wymagane)

  Uwagi

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *