Praca z pasją i radością

 – czyli jak działa LeaNCe

publiczność_ZK

 • Termin: 16-17 stycznia 2016
  sobota w godzinach 10-18
  niedziela w godzinach 9-16
 • Miejsce: przedszkole Krasnal, Kraków, ul. Gwarna 2a
 • Prowadzenie: Anna Han, Marta Kułaga

Celem warsztatu jest doświadczenie w jaki sposób przebiegają procesy decyzyjne i mediacyjne w “turkusowej” organizacji “bez kierowników”, gdzie każdy pracownik podejmuje działania oraz decyzje i bierze za nie odpowiedzialność.

 • Dowiesz się w jaki sposób ważne dla nas wartości mogą przejawiać się w środowisku pracy.
 • Zidentyfikujesz ważne dla Ciebie wartości w środowisku pracy i w jaki sposób leżą one u podstaw podejmowanych przez Ciebie decyzji.
 • Zakorzenisz swoje decyzje i umocnisz swoje działania poprzez kontakt tymi wartościami.
 • Przećwiczymy też jak Porozumienie bez Przemocy wspiera tworzenie przyjaznego środowiska pracy.
 • Pogłębimy uważność i świadomość własnych potrzeb oraz różnorodności strategii służących ich zaspokojeniu.
 • Dowiesz się jak w praktyce realizujemy założenia statutowe LeaNCe.
 • Będziesz rozumiał proces decyzji w turkusowej organizacji Fredericka Lalouxa.
 • Dowiesz się na czym polegają trzy etapy rozwiązywania sporu.
 • Przećwiczysz proces decyzyjny.
 • Zyskasz świadomość elementów wspierających efektywną komunikację.
 • Zyskasz świadomość różnicy pomiędzy dyskutowaniem problemu a podjęciem decyzji o działaniu.
 • Będziesz miał świadomość procesu transformacji ku upodmiotowieniu współpracowników.

Podstawy teoretyczne i ćwiczenia praktyczne w zakresie współdziałania w turkusowj organizacji.

 • praca z wartościami,
 • model czterech kroków w środowisku pracy,
 • proces dyskutowania problemu,
 • praktyczne ćwiczenie procesu podejmowania decyzji,
 • trzy etapy sporu,
 • sesja pytań i odpowiedzi.

Metody nauczania: ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról

Z ankiet ewaluacyjnych
Co było ważne na warsztacie?
proces decyzyjny
Jak emocje zasłaniają potrzeby i komunikację. Bardzo. Pokazał jak zaufanie do ludzkich możliwości ułatwia współpracę organizacji i wzbogaca wszystkich.
samoświadomość, chęć umiejętnego wyrażania siebie, potrzeba zadbania o siebie
Zastosowanie omawianych informacji, treści było poparte odniesieniem do konkretu, sytuacji dotykających mnie bezpośrednio. Dzięki temu wiem, jak wcielić te procesy w życie.
Mediacje- po raz kolejny pokazały mi, że porozumienie jest możliwe. To był kolejny istotny krok do poznania, czym będzie turkus.
możliwość łączenia otrzymywanych teorii z aktualną sytuacją zawodową
odkrycia, wiedza – wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
Od tej pory będę się starała lepiej komunikować z ludźmi i postaram się dostrzegać i szanować ich potrzeby.
Najważniejsza wiedza, jak mogę zgłaszać swoje potrzeby i emocje oraz lepiej zrozumieć postępowanie innych
najważniejsze mediacje, dochodzenie do ugody
energia grupy, trenerzy, którzy elastycznie dostosowywali się do potrzeb grupy
Najważniejsze, że odkryłam kilka nowych perspektyw. Żeby coś dostać, trzeba coś dać.
dał mi wiedzę o NVC i Leance w najistotniejszej pigułce – i inspirację do dalszego rozwoju
więcej ćwiczeń
poszukiwanie kontaktu z emocjami, naturalność, narzędzia

Chcę jeszcze powiedzieć, że
mam niedosyt i oczekuję kontynuacji
trzeba uwierzyć a potem działać
z radością czuję, że znów jestem na starcie
Bardzo dobrze i bezpiecznie czułam sięna tych warsztatach, wśród osób prowadzących i uczastników. Dzięki temu mogłam się otworzyć.
dziękuję!
Jestem zmotywowana do działania i dzielenia siędzięki waszej postawie
jestem napełniona pozytywnym przepływem energii
DZIĘKUJĘ WAM! DAWNO NIE OTRZYMAŁAM OD NIKOGO TYLE CIEPŁA!
Fascynuje mnie ciepło, które emanuje od Marty.
chcę się od was uczyć i współtworzyć dalsze warsztaty. Zgłoszę się!
Bardzo dziękuję, że mogłam was spotkać na swojej drodze i mam nadzieję na kontynuację.
cieszę się że postanowiliście zrealizować nowy projekt w oparciu o nowatorskie sposoby zarządzania
dziękuję

P1220084

Dziękujemy Wam za wspólny, pełen sensu i inspiracji czas!


ZK_Norway

Ania Han – Porozumienie Bez Przemocy zgłębia od 5 lat, na kursach u Ani Mills, Ewy Orłowskiej i Miki Kashtan. Wiedzę wdraża w relacjach w rodzinie, z bliskimi i w pracy w działach personalnych dużych firm. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z komunikacji konstruktywnej w biznesie, w któym wiedzą o NVC dzieli się ze współpracownikami.
Praca z ciałem, praktyki uważności i wdzięczności to narzedzia któe wykorzystuje aby cieszyć się pełnią życia “tu i teraz”. “Czuję – myślę – działam” to hasło które realizuje także poprzez projekty w fundacji Trampolina.


Marta

Marta Kułaga – trenerka komunikacji opartej na empatii rekomendowana przez CNVC. Ukończyła Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii Dojrzewalni Róż i Szkołę Profesjonalnego Coachingu. Pracuje w nurcie coachingu opartego na potrzebach.
Założyła i prowadzi Niepubliczne Przedszkole Krasnal w Krakowie, gdzie łączy podejście coachingowe z NVC zarówno w pracy z dziećmi, sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami przedszkola, jak i w sposobie zarządzania.
Przedszkole pojmuje jako przygotowanie do życia we współczesnym świecie, gdzie miękkie kompetencje społeczne decydują o możliwości wykorzystania potencjału wiedzy i inteligencji, a dynamiczny świat, pozbawiony pewników i dogmatów, stawia nas przed koniecznością dokonywania nieustannych wyborów i stwarza możliwość wzięcia odpowiedzialności za kształt i sens własnego życia. Prowadzi warsztaty rozwojowe oraz z zakresu komunikacji. Oferuje sesje coachingu indywidualnego oraz Action Learning.


zk_norwayZdzisiek Kolmaga – Z wykształcenia inżynier automatyk z doświadczeniem w zarządzaniu projektami, w różnorodnym środowisku przemysłowym, w szczególności w implementacji komputerowych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS). Studiował również przez rok fizykę na UJ. Posiadam doświadczenie w IT (również programował). Planował i realizował projekty budowy fabryk, kontraktował i zarządzał ludźmi zdobywając umiejętności organizacyjne. Lider zespołu z entuzjastycznym podejściu do nowych wyzwań. To zdanie osadzone w kulturze korporacji w których pracował 😉

Od lat zainteresowany Lean, ewolucją organizacji a w szczególności organizacją pracy bez kierowników (turkusowe organizacje), psychologią, neuropsychologią i Komunikacją bez przemocy Marshalla Rosenberga (NVC). Ma doświadczenie w we wdrażaniu Lean i WCM jako konsultant i menedżer.
Był studentem Profesora Dr. Hajime Yamashina współtwórcy Word Class Manufacturing (WCM – Produkcja Klasy Światowej).
Trzykrotnie, w środowisku korporacji kultury anglosaskiej, udało mu się stworzyć zespół pracujący według głównych zasad turkusowej organizacji .

Jest managerem, wykładowcą, coachem, mediatorem i trenerem Turkus, Lean, WCM, Project Management, Utrzymania ruchu (CMMS) i MS Project…
i chwilowo współtwórcą tej strony internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *