Mediacje

Mediacje

 

Mediacje w Porozumieniu bez Przemocy to proces w trakcie którego strony konfliktu zdają sobie sprawę, że wszystko co robimy jest próbą zaspokojenia naszych potrzeb. Świadomość potrzeb tworzy płaszczyznę, która ułatwia spotkanie i to jest początek konstruktywnego dialogu stron konfliktu w celu znajdowania rozwiązań.

I etap: premediacje, indywidualnie z każdą ze stron: mediator jest wsparciem dla obu stron w uświadomieniu sobie co naprawdę jest dla nich ważne, poprzez empatię, nazywanie uczuć i potrzeb.

II etap: mediacje pomiędzy dwiema stronami: mediator wspiera obie strony w konstruktywnym wyrażaniu siebie i przyjmowaniu wypowiedzi drugiej strony w sposób ułatwiający zrozumienie, co jest naprawdę ważne dla drugiej strony. Jest to droga do dialogu dwóch stron i wypracowanie rozwiązań.

III etap: wypracowanie rozwiązań i sposobu ich weryfikacji; dwie strony konfliktu wypracowują pomiędzy sobą (w obecności mediatora) konkretne rozwiązania i dokonują ustaleń, które dzięki usłyszeniu drugiej strony stwarzają szansę na wzajemne zadowolenie, trwałość i wzajemne dobre relacje.

 

Proponujemy

Sesje mediacyjne stacjonarne i zdalne (zoom).

 

Mediatorzy

Poznaj naszych ekspertów « sprawdź

 

Czas trwania

Proste sytuacje zamykają się na jednej trzygodzinnej sesji (wszystkie 3 etapy).

Dłuższy proces może wymagać kilku sesji: premediacji (2-3 sesje z każdą ze stron), mediacji (4-8 sesji), wypracowywania rozwiązań  (1-2 sesje).

 

Cena za sesję

200-600 zł netto

 

Umów się na mediacje. Wypełnij formularz poniżej!