Anna Han – Coach, Praktyk IFS, Partner HR, Menedżer Projektów

Wspieram liderów w efektywności osobistej, zarządzaniu zespołem i przedsięwzięciami; w rozwijaniu dojrzałości, profesjonalizmu i wysokiego poziomu empatii w kontaktach interpersonalnych.

Doradzam w tworzeniu programów rozwojowych, firmom i osobom indywidualnym.

Współtworzę Fundację Trampolina, wzmacniającą samoświadomość, relacje i upowszechniającą NVC.

Zasoby: Coaching oparty o potrzeby; IFS (Praktyk Systemu wewnętrznej Rodziny); NVC (Porozumienie Bez Przemocy); wieloletnie doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych i średnich firm usługowych i produkcyjnych; tworzenie i rozwój Fundacji.

profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-han-162a4b3/