Anna
13 marca, 2017 Wydarzenia 0 komentarzy

💞 W czasie kursu zdobędziesz wiedzę dotycząca założeń Porozumienia bez Przemocy (NVC – ang. Nonviolent Communication), umiejętności budowania bliskiej relacji z dzieckiem z zachowaniem jego autonomii i dbaniem o siebie, umiejętność współpracy z rodzicem bazującej na uwspólnionych wartościach, postawę urzeczywistniającą w praktyce filozofię Porozumienia bez Przemocy.

🎯 CELEM KURSU jest rozpowszechnianie umiejętności komunikacji empatycznej wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi dzięki uczestnictwu w długofalowym procesie obejmującym różne aspekty budowania relacji z dzieckiem.

👉 ZAKRES TEMATYCZNY:
– podstawy i założenia Porozumienia bez Przemocy
– neurobiologiczne podstawy rozwoju mózgu
– komunikaty blokujące kontakt i jak ich unikać
– słuchanie z empatią
– autoempatia i wyrażanie siebie
– praca nad złością,frustracją i trudnymi emocjami u nauczyciela
– zamiast kar i nagród – o informacji zwrotnej
– towarzyszenie dziecku w przeżywaniu trudnych emocji
– jak rozwija się empatia u dzieci
– jak na bazie empatii budują się kompetencje społeczne
– jak reagować na dziecięce “nie” i jak odmawiać dziecku
– zabawy rozwijające świadomość emocji i inteligencję emocjonalną
– czym są empatyczne bajki i jak z nimi pracować
– podstawy mediacji między dziećmi
– jak rozmawiać z rodzicami


💞 PROWADZĄCE:
▫ Marta Kułaga
▫ Agnieszka Stein
▫ Monika Szczepanik
▫ Agata Olszak-Szymula
▫ Ewelina Owsianka

🌟 MATA KUŁAGA
Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla niej filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współodczuwaniem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania.
Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiada też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Jest założycielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie, które prowadzi od 2000 r. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla niej rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza; rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
Obecnie współtworzy również turkusową organizację Leance sp. z o.o.
W swojej pracy łączy podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi.
Jak sama mówi: “Po 16 latach prowadzenia przedszkola mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy bardzo dużo – wypracowaliśmy komunikaty oparte na założeniach NVC, strategie zachowań w różnych sytuacjach, realizujemy programy wychowania emocjonalnego, edukację międzykulturową, znajdujemy wciąż nowe sposoby, aby w pełni wyrażać nasze wartości – empatię, szacunek, otwartość, dojrzałość, bezpieczeństwo.”

🌟 AGNIESZKA STEIN
Jest psychologiem. Od 1999 roku pomaga dzieciom i ich rodzicom radzić sobie w różnych sytuacjach. Udziela indywidualnych konsultacji w sytuacjach wątpliwości wychowawczych. Pomaga rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiada, jak wspierać dzieci przechodzące przez różne trudne dla nich sytuacje.
Udziela pomocy rodzicom zagubionym w gąszczu obecnie dostępnych, często wzajemnie sprzecznych porad i zaleceń i pomaga im czerpać radość z rodzicielstwa i osiągać równowagę między potrzebami wszystkich członków rodziny.
Prowadzi też warsztaty dla rodziców oraz współpracuje z przedszkolami i szkołami, głównie Montessori i demokratycznymi. Doradza nauczycielom, pomaga im rozwijać się zawodowo, wspiera ich w kontaktach z rodzicami.
Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości. Za podstawowy czynnik tworzący skuteczną opiekę rodzica nad dzieckiem uważa ich wzajemną relację. W pracy z różnymi trudnościami dzieci stosuje podejście niedyrektywne, oparte na zaufaniu do kompetencji dziecka i podążaniu za jego potrzebami.
Pracuje z rodzicami dzieci począwszy od urodzenia aż do okresu nastoletniego.
Pisze artykuły dotyczące świadomego, troskliwego rodzicielstwa.
Jest autorką dwóch książek dotyczących Rodzicielstwa Bliskości: Dziecko z bliska i Dziecko z bliska idzie w świat. Ukazała się też książka z rozmowami z nią pod tytułem “Potrzebna cała wioska”.
Swoją wiedzę z zakresu psychologii zdobyła na studiach psychologicznych na na Uniwersytecie Warszawskim.
Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła dzięki udziałowi w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej ze specjalizacją w pomocy dziecku i rodzinie.
Ukończyłam także I stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Roczny Trening Porozumienia bez Przemocy i wiele innych szkoleń związanych z pracą z dziećmi i rodzicami.
Pracowała w dwóch Domach Dziecka – w Warszawie i w Radomiu.
Współpracowała z Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”, gdzie prowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych i udzielałam indywidualnych konsultacji w sprawach dzieci podopiecznym ośrodka.
Współpracowała z Fundacją Mederi. Jako koordynator programu profilaktyki przemocy dla żłobków „Mały Słoń” prowadziła w żłobkach warsztaty poświęcone rozpoznawaniu krzywdzenia dzieci i umiejętności interwencji w takich sytuacjach.
Koordynowała też program „Asystent rodziny” prowadzony dla OPS Wola, w ramach którego odwiedzała rodziców w domach i wspierała ich w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Organizowała też wyjazdy dla rodzin połączone z warsztatami dla rodziców.
Przez pięć lat pracowała jako psycholog w Gimnazjum Gminnym w Dębem Wielkim.
Szkoli profesjonalistów pracujących z dziećmi – nauczycieli, nauczycieli przedszkola i pracowników żłobków.
Udziela też indywidualnych konsultacji – zarówno w gabinecie w Ośrodku Polana jak i przez skype czy telefon.
Prowadzi warsztaty dla rodziców i webinaria.
Prywatnie jest mamą wspaniałego nastolatka, uwielbiam czytać i polecać innym dobre książki oraz odpoczywać z dala od cywilizacji.

🌟 MONIKA SZCZEPANIK
Trenerka empatycznej komunikacji, która pracuje w oparciu o Porozumienie bez Przemocy od 7 lat.
Prowadzi warsztaty, wykłady, szkolenia, sesje indywidualne, konsultacje, mediacje. Pracuje zarówno z klientem indywidualnym na warsztatach otwartych jak i z zespołami w organizacjach pozarządowych, instytucjach oświatowych i przedsiębiorstwach.
Swoją wiedzę i umiejętności i z zakresu NVC zdobywa od certyfikowanych trenerów NVC z Polski i z zagranicy. Obecnie jest w procesie ceryfikacji.
Kreatywną Komunikacją dzieli się z rodzicami, nauczycielami, singlami, parami i wszystkimi tymi, którzy chcą dostrzegać to, co ukrywa się za słowami i czynami, z wszystkimi tymi, którzy chcą konstruktywnie porozumiewać się, współpracować z innymi, którzy poszukują rozwiązań i konsensusu.
Prywatnie jest żoną i mamą.
Prowadzi bloga o relacji z dziećmi http://wswieciezyrafy.blogspot.com/ oraz stronę Świat Żyrafy http://swiatzyrafy.pl/
Jej motto to: “Chcesz mieć rację czy relację”

🌟 AGATA OLSZAK – SZYMULA
Jest trenerką rozwoju osobistego i komunikacji od 2010 roku. W swojej pracy inspiruje się przede wszystkim metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC), którą praktykuje i szerzy na co dzień.
Od kilku lat prowadzi warsztaty i grupy empatii dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, trenerów i coachów. Współpracuje m.in. z Galicyjskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, prowadząc kursy z zakresu Metodyki wychowania i Komunikacji interpersonalnej na studiach podyplomowych dla nauczycieli i pedagogów, oprócz tego prowadzi kursy i sesje indywidualne dla rodziców.
Swoją wiedzę i umiejętności i z zakresu NVC zdobywa, uczestnicząc w szkoleniach certyfikowanych trenerów NVC z Polski i z zagranicy: Ewa Orłowska, Ian Patey, Eva Rembala, Monica Reu, Miki Kaschtan, Pernille Plantener, Liv Larsson, Frank i Gundi Gaschler.
Absolwentka Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor oraz rocznego Studium Porozumienia Bez Przemocy przy Dojrzewalni Róż,. Ukończyła również akredytowany kurs “Coachingu opartego na potrzebach” z trenerką NVC Pernille Plantener oraz kurs Socjoterapii organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków.
Założycielka Strefy Relacji Strefa Relacji
Wierzy, że relacje są jednym z ważniejszych źródeł szczęścia, dlatego jej misją w zawodzie trenera jest wspieranie innych w budowaniu relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zrozumieniu, autentycznym kontakcie oraz umiejętności empatycznego słuchania siebie i innych. W swojej pracy ceni sobie żywy kontakt z ludźmi oraz wymianę doświadczeń.
Prywatnie jest żoną, mamą dwójki dzieci (Uli i Julka) i macoszką. Miłośniczką kaszubskich jezior, dobrego kina, muzyki świata i literatury psychologicznej. Pasjonatką nieustannego rozwoju osobistego.
Inspiruje się mottem: „Nie pytaj się, czego potrzebuje świat – pytaj siebie, co cię ożywia, i rób to. Ponieważ to, czego potrzebuje świat, to przywróceni do życia ludzie” (Harold Whitman).

🌟 EWELINA OWSIANKA
Twórczy nauczyciel zainspirowany wolnością, w której chce towarzyszyć Dzieciom podczas gdy te odkrywają świat. Zafascynowana rozwojem, z wielką pasją i zaciekawieniem krocząca czasem obok, czasem za, czasem przed Dzieckiem. W relacji z Dzieckiem – raczej partner, inspirator tworzący przestrzeń, starający się wspierać, a nie przeszkadzać w rozwoju. Zwolenniczka budowania relacji w duchu NVC.
Prywatnie stara się żyć w harmonii z sobą samą, z ludźmi, których spotyka jak i z otoczeniem, które ją otacza. Dbając o to by z szacunkiem do siebie i innych realizować swoje wyobrażenie o szczęśliwym wędrowaniu po świecie. W jej hierarchii wartości ważne jest to, co w sobie nosi – w głowie, w sercu, w duszy – więc stara się nie zaprzestawać w pogłębianiu wiedzy o tym, co ją tworzy jako całość. Ceni i szczerze podziwia ludzi, którzy nie boją się wyzwań dotyczących samych siebie – przekraczania swoich i przez siebie narzucanych barier.
Prowadzi Animatornię – Wolne Dzieci. Misja, która wyznacza kierunek działania Animatornii zawiera się w odpowiedzialnym, świadomym wspieraniu dzieci w ich rozwoju, w uwrażliwianiu na jakość życia. Stąd kierowane propozycje dotykają tematyką slow life, zdrowego, harmonijnego bycia w świecie, rozbudzają aktywność twórczą, kulturową, kulinarną, sportową, technologiczną. W organizowanych eventach pojawiają się spotkania z twórcami, z artystami, z sportowcami, z kucharzami, z ludźmi, którzy mają odwagę żyć z pasją. Dziecko w każdej z proponowanych aktywności, odnajduje przestrzeń dla siebie, dla rozwijana swojej wrażliwości.


KWESTIE ORGANIZACYJNE

🚗 Terminy zjazdów:

I weekend:
07.10.17, g. 10-18
08.10.17, g. 9-16

II weekend:
11.11.17, g. 10-18
12.11.17, g. 9-16

III weekend:
02.12.17, g. 10-18
03.12.17, g. 9-16

IV weekend:
13.01.18, g. 10-18
14.01.18, g. 9-16

V weekend:
03.02.1, g. 10-18,
04.02.18, g. 9-16

VI weekend:
03.03.18, g. 10-18,
04.03.18, g. 9-16

💰 CENA:
▪ cena podstawowa: 1150 zł ( wpłata całości do 30 sierpnia 2017)
▪ cena first minute 950 zł (dla pierwszych 5 osób, które najpóźniej do 1.05.2017 wpłacą zaliczkę w wysokości 300 zł – wpłata całości do 30 sierpnia 2017 )
▪ cena przy płatności ratalnej 1320 zł (zaliczka bezzwrotna 300 zł przy zapisie, raty 170 zł do końca VIII, IX , X, XI, XII, I)

Przy zapisie obowiązuje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 300 zł (zaliczka jest wliczona w pełną kwotę za kurs, nie jest to dodatkowa opłata).

📝 Zapisać się można poprzez poniższy formularz lub pisząc na maila:
kursopiekuneknvc@gmail.com

Dane do przelewu:
Rubikon Marta Kułaga 02 1050 1445 1000 0091 4893 7189

Zapraszamy!

FORMULARZ ZAPISU NA KURS

Błąd: Brak formularza kontaktowego.