Anna
21 marca, 2017 Wydarzenia 0 komentarzy

Komunikacja jest jedną z podstaw dobrze funkcjonującego biznesu. Nieustannie komunikujemy – pytamy o informacje, ustalamy coś, przekazujemy informacje zwrotne, a oprócz tego częścią życia zawodowego są zwykłe codzienne rozmowy, budujące kontakt i relację.

Gdy komunikacja jest efektywna, wówczas wszystkie procesy w firmie zachodzą sprawniej. Zadbanie o precyzję i jasność komunikacji może stanowić wyzwanie szczególnie w organizacjach zatrudniających międzynarodowe zespoły, oraz w firmach, gdzie codziennością jest komunikacja zdalna. Jesteśmy pewni, że w takich warunkach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie metod komunikacji konstruktywnej zaproponowanych przez Marshalla Rosenberga.

Jeśli chcesz zwiększyć zarówno swoja świadomość komunikacyjną, jak i umiejętności – zapraszamy Cię na dwudniowy warsztat o komunikacji konstruktywnej w biznesie.


🎯 CELE WARSZTATÓW
1. Budowanie umiejętności otwartej komunikacji
2. Wzrost jasności i zrozumienia w komunikacji
3. Wzrost efektywności komunikacji w zespole
4. Rozwój umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, rozmowach
5. Wzrost współodpowiedzialności za realizację zadań


👉 PROGRAM WARSZTATÓW

Moduł I: Co jest ważne – zrozumienie i jasność
Uczestnicy rozwijają  umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej osoby, zwiększają świadomość
potrzeb, motywujących zachowania. Pracując na własnych doświadczeniach i case’ach rozwijają
umiejętność słuchania, zwiększając wzajemne zrozumienie i jasność komunikacji.

Moduł II: Trzymaj się faktów – precyzja
Często przeszkodą na drodze porozumienia stają się indywidualne interpretacje pojawiające się w miejscu
faktów. Uczestnicy uczą się jak odróżniać jedne od drugich oraz uzyskiwać pełną jasność, co do opisywanych
zdarzeń i sytuacji. Doświadczają roli precyzji w komunikacji, bezpośrednio wpływającej na  zrozumienie
i efektywność.

Moduł III: Wewnętrzny informator – trudne emocje
Uczestnicy uświadamiają sobie informacyjną rolę emocji. Doświadczają w  jaki sposób umiejętność emocji
może przyczynić się do wzrostu zrozumienia siebie i drugiej osoby, a tym samym prowadzić do poprawy
skuteczności w porozumiewaniu się. Rozwijają umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, poprzez
nadanie im wartości informacyjnej.

Moduł IV: Trudne rozmowy – uzgadnianie i ustalenia
Uczestnicy ćwiczą konstruktywne reakcje na trudne sprawy i sytuacje. Wykorzystując wiedzę i umiejętności
z poprzednich modułów rozwijają umiejętność sprawnego uzgadniania i kontraktowania ustaleń w zespole
oraz zakresu odpowiedzialności,maksymalizując szanse ich dotrzymania.


👉 METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ:
✔ wykład
✔ praca w parach, indywidualna, w grupie
✔ odgrywanie ról, scenek
✔ mapa myśli
✔ wymiana punktów widzenia


🌟 KTO POPROWADZI WARSZTATY?

MARTA KUŁAGA o sobie:

Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla mnie filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współczuciem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania. Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiadam też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Założyłam i prowadzę Niepubliczne Przedszkole Krasnal w Krakowie oraz współtworzę turkusową organizację Leance sp. z o.o. W swojej pracy łączę podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi.

Jestem właścicielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie od czerwca 2000. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla mnie rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza; rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

❗ ✄ CENA FIRST MINUTE – 390 zł od osoby:
– obowiązuje do 26.03

💰 CENA STANDARDOWA: 490 zł

☂ MIEJSCE WARSZTATÓW:
ul. Kobierzyńska 24, 30-363 Kraków

⌚ DATY i  GODZINY warsztatów:
25 – 26  kwietnia
09.00 – 16.00

✍ ZAPISY:
biuro.leance@gmail.com
tel: 660 092 004

✍ Dane do przelewu:
Leance, ul. Kobierzyńska 24, Kraków,
Nr konta bankowego: 25 1050 1445 1000 0090 3081 8323

ツ UWAGA: Jest możliwość zapewnienia profesjonalnej opieki nad Twoim dzieckiem na czas warsztatów za 15 zł/godz. (potrzebna informacja minimum 2 dni przed warsztatem)

✉ W razie jakichkolwiek pytań, serdecznie zapraszam do kontaktu:
Karina Kozłowska
biuro.leance@gmail.com


FORMULARZ ZAPISU NA WARSZTATY

Błąd: Brak formularza kontaktowego.