Z NVC czerpię narzędzia do pogłębiania świadomości, zarządzania emocjami oraz dokonywania wyborów zgodnych z wartościami. Łącząc NVC z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w działach personalnych międzynarodowych firm (w tym ponad 10 lat w rolach kierowniczych) prowadzę warsztaty dla biznesu z komunikacji w zespole, budowania relacji z klientem, wypracowywania wartości firmy oraz doskonalenia umiejętności kierowniczych. Aktywnie współtworzę Fundację Trampolina, która rozwija komunikację empatyczną w edukacji. Wierzę, że równowaga w czterech obszarach: fizycznym, umysłowym, duchowym i emocjonalnym, tworzy przestrzeń na życie w pełni.

Trener, mediator, facylitator