Anna
04 kwietnia, 2019 Artykuł 0 komentarzy

Jeśli jesteś coachem lub interesujesz się coachingiem to wydarzenie może Cię zainteresować.
W dniach 27 i 28 maja odbędzie się X Konferencja Coachingu, której Leance jest partnerem.
Organizatorem jest Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.
W tym roku myślą przewodnią jest eksplorowanie odpowiedzi na pytania o przyszłość
coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi coaching w Polsce i na świecie.
Prelekcje będą prowadzone przez polskich oraz zagranicznych naukowców i praktyków.
Konferencja będzie okazją wzbogacenia swojej wiedzy oraz spędzenia czasu w gronie ludzi,
którzy podzielają wspólną pasję.
Inspiracji będzie można zaczerpnąć od:
 dr Lise Lewis – prezydent EMCC czyli stowarzyszenie European Mentoring and
Coaching Council w latach 2011-2017. Na co dzień prowadzi superwizje oraz projektuje
i prowadzi programy szkoleniowe dla mentorów i coachów.
 dr John Scherer – ekspert w dziedzinie przywództwa i rozwoju w organizacji. Były
oficer marynarki wojennej, luterański pastor i terapeuta psychoterapii Gestalt, który
stworzył Program Leadership Development Intensive (LDI).
 prof. dr. hab. Bogusława Dorota Gołębniak – autorka książek, artykułów naukowych i
metodycznych upowszechniających w Polsce „nowe myślenie” o nauczaniu i edukacji
nauczycieli.
 dr Lidia Czarkowska – założycielka i dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu
Akademii Leona Koźmińskiego w latach 2010-2018. Posiada głęboką wiedzę, popartą
długoletnią praktyką z zakresu psychologii biznesu, zarządzania, komunikacji
organizacyjnej, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju
potencjału człowieka.
Konferencja odbędzie się w dniach 27 – 28 maja 2019 roku w siedzibie Akademii Leona
Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.
Formularz rejestracyjny: https://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/centrumcoachingu/x-
miedzynarodowa-naukowa-konferencja-coachingu/rejestracja-i-oplaty/

https://www.kozminski.edu.pl/xkonferencjacoachingu/