Anna
25 lipca, 2016 Artykuł 0 komentarzy

I beg you, to have patience with everything unresolved in your heart and to try to love the questions themselves as if they were locked rooms or books written in a very foreign language. Don’t search for the answers, which could not be given to you now, because you would not be able to live them. And the point is to live everything. Live the questions now. Perhaps then, someday far in the future, you will gradually, without even noticing it, live your way into the answer.

                                                                              Rainer Maria Rilke

Błagam Cię o cierpliwość wobec tego wszystkiego co nierozwiązane w Twoim sercu i o próbę pokochania pytań samych w sobie, tak jak gdyby były zamkniętymi na klucz pokojami albo książkami napisanymi w odległym obcym języku. Nie szukaj odpowiedzi, które może nie są ci dane teraz, gdyż nie byłbyś w stanie nimi żyć. A istotą jest żyć wszystkim. Żyj pytaniami. A może kiedyś, pewnego dnia w dalekiej przyszłości, powoli i niepostrzeżenie, przeżyjesz swoja drogę do odpowiedzi.

                                                                                                (tłumaczenie Marta Kułaga)

Miej cierpliwość nad wątpliwościami
Twojego serca
Spróbuj ukochać same pytania…

Nie szukaj teraz odpowiedzi,
nie możesz je poznać
bo nie będziesz zdolny
żyć z nimi.

Najważniejszym przykazaniem jest
przeżyć wszystko.

Żyj pytaniami.
Może później
stopniowo
niezauważanie,
dożyjesz pewnego dnia
Do odpowiedzi.

(tłumaczenie ze strony http://betimeriw.blog.onet.pl/2006/11/15/miej-cierpliwosc-zyj-pytaniami/ )