Studium Mediacji Usłyszeć siebie

Studium Mediacji Usłyszeć siebie

Cena produktu

Kurs już się rozpoczął! Od stycznia 2025 planujemy kolejną edycję.

Formularz dla osób zainteresowanych udostępnimy już wkrótce!

 

Usłyszeć siebie to kurs, na którym:

– nauczysz się struktury prowadzenia mediacji

– poznasz narzędzia wykorzystywane w pracy mediatora

– dowiesz się o przepisach i prawnym aspekcie prowadzenia mediacji

– uporządkujesz swoją wiedzę o NVC

– zdobędziesz praktyczne umiejętności, które będziesz mogła/mógł wykorzystywać w codziennym życiu

– 3 zjazdy odbywają się z certyfikowanymi trenerami NVC (co daje w sumie 8 dni do procesu certyfikacji)

– a na koniec zdobędziesz certyfikat ukończenia studium Mediacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

 

Zapraszamy na drugą edycję naszego kursu!

Opis produktu

Zapraszamy na 3 edycję kursu Studium Mediacji styczeń 2025

Usłyszeć siebie to kurs, na którym:
 • nauczysz się struktury prowadzenia mediacji,
 • poznasz narzędzia wykorzystywane w pracy mediatora,
 • dowiesz się o przepisach i prawnym aspekcie prowadzenia mediacji,
 • uporządkujesz swoją wiedzę o NVC,
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności, które będziesz mogła/mógł wykorzystywać w codziennym życiu,
 • trzy zjazdy z certyfikowanymi trenerami (co liczy się do procesu certyfikacji),
 • a na koniec zdobędziesz certyfikat ukończenia studium Mediacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (dopóki nie masz certyfikacji CNVC nie możesz posługiwać się nazwą Mediator NVC).

 

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania 3 rodzajów certyfikatów
 • Certyfikat uczestnictwa w studium
 • Certyfikat ukończenia studium (udział we wszystkich zjazdach lub ich zaliczenie 30 godzin praktyki w trójkach mediacyjnych)
 • Certyfikat uczestnictwa w superwizji i opanowania umiejętności mediacji w duchu NVC (po zjeździe ekstra)

Kurs dedykowany jest osobom, które mają za sobą minimum 10 dni warsztatów NVC.

 

Informacje praktyczne:

Kurs dedykowany jest osobom, które mają za sobą minimum 10 dni warsztatów NVC.

Na kurs składa się:

 • 5 trzydniowych zjazdów (piątki, soboty i niedziele) z certyfikowanymi trenerami NVC i praktykami mediacji,
 • obligatoryjna praca pomiędzy zjazdami – dwójki empatyczne i trójki mediacyjne,
 • w grupie powyżej 15 osób warsztaty prowadzi dwóch trenerów,
 • możliwość uczestnictwa w dodatkowym (osobno płatnym) zjeździe oferującym superwizję i indywidualne wsparcie trenera.

 

Wymogi dotyczące otrzymania certyfikatów ukończenia kursu:
 • obecność na każdym zjeździe lub jego odrobienie,
 • odbycie wymaganej ilości godzin praktyki pomiędzy zjazdami.

Tematy i zakres merytoryczny zjazdów

Zjazd I – Wprowadzenie do mediacji 

Prowadzące: Brygida Dynisiuk

 • Doświadczenie z konfliktami
 • Konflikt z perspektywy NVC i z perspektywy modelu dominacji
 • Konflikt jako szansa na wzbogacenie życia osób w niego zaangażowanych
 • Strategia win-win jako sposób na wyjście z konfliktów
 • Postawa mediatora
 • Schemat mediacji
 • Narzędzia mediatora
 • Rola mediatora

Po skończonym zjeździe uczestnicy rozumieją na czym polega ujęcie konfliktu z perspektywy NVC, strategia win-win, znają narzędzia i schemat mediacji.

 

Zjazd II – Praktyczne wykorzystanie narzędzi w mediacjach 

Prowadząca: Magda Barańska i Marta Kułaga

 • Ćwiczenie poszczególnych narzędzi
 • Długie demo mediacji
 • Ćwiczenie dłuższych kawałków mediacji
 • Proces obrazu wroga
 • Przygotowanie samego siebie
 • Konflikty wewnętrzne
 • Troska o siebie jako mediatora – empatia wobec siebie
 • System wsparcia mediatora
 • Ćwiczenia i techniki, które pomagają dbać o siebie

Po skończonym zjeździe uczestnicy znają wszystkie narzędzia mediatora i schemat mediacji. Przećwiczyli stosowanie każdego narzędzia i poprowadzili indywidualnie półgodzinną mediację, 

 

Zjazd III – Aspekty prawne i różne grupy odbiorców mediacji 

Prowadząca: Aneta Jakubiak-Mirończuk

 • Aspekt prawny mediacji
 • Mediacje z różnymi grupami odbiorców
 • Kodeks mediatora
 • Mediacje między dziećmi i nastolatkami
 • Mediacje biznesowe
 • Mediacje w związkach

Po skończonym zjeździe uczestnicy mają wiedzę o aspektach prawnych odnośnie zawodu mediatora oraz znają kodeks mediatora. Znają różne sposoby mediacji i potrafią dostosować sposób prowadzenia mediacji  zależnie od grupy odbiorców.

 

Zjazd IV – Jak przygotować i zakończyć proces mediacji

Prowadząca: Marta Kułaga

 • Kontrakt w mediacji – różne podejścia i perspektywy
 • Proces przygotowania mediacji ze stronami
 • Prowadzenie procesu obrazu wroga ze stronami
 • Szakal show
 • Blokady w mediacji
 • Faza wypracowania rozwiązań
 • Umowy pomocnicze
 • Co jeśli rozwiązania nie działają

Po skończonym zjeździe uczestnicy potrafią sformułować kontrakt uwzględniając kontekst mediacji, wiedzą jak przeprowadzić pierwszą rozmowę mediacyjną, jak przygotować strony i jak wypracować rozwiązanie. Znają techniki troski o siebie, utrwalili i przećwiczyli umiejętności mediatora i schemat mediacji

 

Zjazd V – Konflikty grupowe i kręgi naprawcze

Prowadzący: Tomasz Bagiński

 • Dynamika konfliktów grupowych
 • Sposoby i podejścia do mediowania konfliktów w grupie
 • Kręgi naprawcze –  założenia, fazy i praktyka

Po skończonym zjeździe uczestnicy znają przebieg i fazy kręgu naprawczego. Znają podejścia do mediacji konfliktów w grupach

 

Zjazd VI – Ja mediator 

Prowadząca: Marta Kułaga

 • Przeprowadzenie samodzielnie procesu mediacji i otrzymanie feedbacku
 • wypracowanie własnego kontraktu mediatora

Podczas zjazdu uczestnicy otrzymują całościowy feedback na temat przeprowadzonej przez siebie mediacji. Kończą zjazd z wypracowanym, własnym kontraktem mediatora oraz otrzymują certyfikat uczestnictwa w superwizji i opanowania umiejętności mediacji w duchu NVC

Logistyka

Szczegółowe informacje udostępnimy już wkrótce!

Trenerzy

Marta Kułaga

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, radości i spełnienia. Realizuję to marzenie współtworząc turkusową organizację Leance, prowadząc żłobek i przedszkola Krasnal, a także wspierając firmy we wdrażaniu konstruktywnej komunikacji oraz kultury współpracy i współodpowiedzialności. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, coacherką oraz mediatorką. NVC jest dla mnie perspektywą postrzegania świata i ludzkich działań poprzez potrzeby, wolnego od osądzania i obwiniania.

 

Magda Barańska

Prowadzi sesje coachingowe, mediacje, szkolenia oraz facylituje spotkania, na których grupy podejmują decyzje. Jej pasją jest wspieranie osób we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla nich wszystkich przez integrowanie różnych perspektyw. “Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy”. Od 2012 roku współtworzy Strefę Porozumienia, oferującą wsparcie dla osób w konflikcie, a od 2017 międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach – system zajmowania się konfliktami oraz system przepływu zasobów.

 

Brygida Dynisiuk

Trenerka komunikacji, mediatorka, coach. Certyfikowana trenerka CNVC (www.cnvc.org.). Prowadzi mediacje dla par oraz zespołów, coaching indywidualny, warsztaty rozwijające umiejętności komunikacji. Ma doświadczenie oferowania NVC dla biznesu np. Bonduelle, organizacji pozarządowych np. Akcja Demokracja oraz ruchów społecznych np. Extinction Rebellion. Współpracuje z Leance oraz Szkołą Trenerów komunikacji opartej na empatii. Jest absolwentką antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowała w biznesie zajmując się doskonaleniem i standaryzacją procesów. Swoją pracę osadza na wartościach, które jej zdaniem są fundamentem współpracy i rozwoju: zaufaniu, szacunku i transparentnej komunikacji.

O sobie: Zależy mi na budowaniu świata, w którym jest więcej pokoju, wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Wierzę, że nasze osobiste wybory wpływają i kształtują rzeczywistość w jakiej żyjemy. Dlatego wspieram w przechodzeniu przez konflikt oferując mediacje i kręgi naprawcze, towarzyszę w rozwoju osobistym prowadząc sesje coachingowe oraz pomagam w integrowaniu świadomości NVC podczas warsztatów.

 

Aneta Jakubiak – Mirończuk
Od 25 lat naukowo i praktycznie pasjonuje się mediacją i innymi sposobami
rozwiązywania konfliktów, w tym publikując książki i artykuły oraz prowadząc szkolenia i wykłady. Doktor nauk prawnych i radca prawny. W latach 2016 – 2021 jako zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości była min. odpowiedzialna z mediacje sądowe i nieodpłatną pomoc prawną. Jako przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji, współtworzyła kwalifikacje: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w
sprawach cywilnych oraz Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych. Inicjowała i realizowała projekty wspierające mediację w sądach, podnoszenie kwalifikacji przez mediatorów i współpracę sędziów z mediatorami.

 

Tomasz Bagiński 
Od zawsze zorientowany na praktyczne zastosowania wiedzy i umiejętności. Od lat praktyk zarządzania – współwłaściciel wydawnictwa. Pierwszą firmę założył w 1998 roku.
Od 2008 roku głównym obszarem rozwoju i przedmiotem szkoleń są konflikty i negocjacje. Od 2008 jest trenerem Porozumienia Bez Przemocy,  jest  aktywnym mediatorem wg tej metody, kształci się i prowadzi warsztaty PBP w kraju i za granicą. Praktyk idei sprawiedliwości naprawczej, metodą kręgów naprawczych Dominica Bartera. Jest jedyną osobą w Polsce, która odbyła trening facylitatora w tej metodzie. Od Lutego 2010 prowadzi grupę ćwiczącą facylitatorów Kręgów Naprawczych. W latach 2010 – 2019 poprowadził dziesiątki interwencji tym podejściem, wiele warsztatów z tej metody dla grup otwartych, grup zawodowych: psycholodzy szkolni, pedagodzy, nauczyciele, interwencji, pracownicy MOPS, pracownicy HR w organizacjach. Animuje społeczność facylitatorów KN w Polsce, animuje grupy ćwiczące na terenie PL.

Płatności

Chcemy uznać, że pieniądze są bardzo uniwersalną strategią na zaspokajanie ogromnej ilości potrzeb z łatwością i niezależnością.
Tutaj dowiesz się więcej o naszych zasobach w Leance: https://leance.org/ekonomia-daru-leance/

Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji lub wsparcia, żeby wybrać kwotę, śmiało skontaktuj się z nami: biuro@leance.org, tel 576 575 123

Koszt udziału w kursie to:

 • 7440 PLN dla osób indywidualnych
 • 8400 PLN dla firm

Dość często dostajemy pytanie dlaczego skąd się bierze różnica w kwocie dla firmy i uczestnika indywidualnego? Oto nasza odpowiedź:

  • organizacje dysponują zazwyczaj większymi zasobami finansowymi niż osoby indywidualne, więc jest to zaproszenie do podzielenia się nimi,
  • pracownik wysłany przez organizację zazwyczaj dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi osobami i w ten sposób tworzy nową jakość w organizacji,
  • zdobyta wiedza często przekłada się na namacalne rezultaty finansowe dla firmy.

Niezależnie od tego, wszyscy, osoby indywidualne i organizacje, są zaproszeni do wybrania kwoty, którą chcą nam przekazać. Możliwe jest też wybranie jakiejś kwoty przy rejestracji, a w dowolnym momencie, również po zakończeniu kursu, przekazanie dodatkowej kwoty. I nie chodzi nam tutaj o rozłożenie płatności na raty, tylko o chęć wsparcia naszej pracy wtedy kiedy przychodzi taki impuls i jest to możliwe.

Jeśli zmagasz się z zasobami finansowymi, skontaktuj się z nami w celu znalezienia opcji, która działa dla nas wszystkich (np. raty)

TYTUŁY PRZELEWU w przypadku rat.

Imię i Nazwisko + Studium Mediacji

Zapisy na kurs

Jak się zapisać na kurs?

 1. Aby zapisać się na kurs należy wpłacić zaliczkę lub całość kwoty dodając usługę do koszyka.
 2.  Następnie opłać koszyk.
 3. Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zapisu.
 4. Resztę kwoty wpłać do dwóch tygodni przed rozpoczęciem Studium.
 5.  W przypadku rat płatność jest ustalana indywidualnie mailowo.

 

Planujemy na kursie 12-16 uczestników.