Studium NVC w relacjach z dziećmi 

Studium NVC w relacjach z dziećmi 

Cena produktu

Budowanie relacji z dziećmi i stwarzanie im przestrzeni do rozwoju. Otwarte pokazywanie swoich emocji i pomysłów. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Rozwój samodzielności i współodpowiedzialności. Zaspokajanie swoich potrzeb.

 

Jeśli te aspekty też są dla Ciebie ważne we wspieraniu dziecka, to daj nam o tym znać w formularzu -> KLIK

 

Dla kogo?

– Dla nauczycieli i dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół,

– Dla pedagogów i psychologów,

– Dla rodziców, wujków, cioć, babć, dziadków, sąsiadów,

– Dla osób pracujących z dziećmi oraz pragnących dowiedzieć się jak budować relacje z dziećmi bazując na NVC.

 

Dajmy dzieciom doświadczyć takiego świata jakiego pragniemy, aby mogły go razem w przyszłości budować.

Opis produktu

Studium NVC w relacjach z dziećmi 

To studium jest dla tych którzy kształtują ludzi w najbardziej wrażliwym momencie ich życia – kiedy jeszcze są dziećmi. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że jakość relacji w otoczeniu dziecka wpływa na to jakim stanie się człowiekiem. Badania przeprowadzone wśród nauczycieli pokazują jak bardzo czynnik relacyjny jest tym, którego brakuje i do którego chcą dążyć. Wiemy, że dzieci uczą się i czerpią najwięcej z doświadczeń i obserwacji, a nie z „suchych” zdań wypowiedzianych przez dorosłych lub przeczytanych w książkach. Dajmy im doświadczyć takiego świata jakiego pragniemy, aby mogły go razem w przyszłości budować.

Jeśli czujesz, że można inaczej i zależy Ci na budowaniu relacji z dziećmi oraz stwarzaniu im przestrzeni do rozwoju, w której mogą otwarcie pokazywać siebie, swoje emocje i pomysły, rozwijać kreatywność, wzmacniać poczucie własnej wartości, rozwijać swoją samodzielność i współodpowiedzialność, zaspokajać potrzeby bliskości, kontaktu, szacunku, autonomii, współpracy, bycia branym pod uwagę, własnego wkładu i wiele innych – to studium jest dla Ciebie.

 

Dla kogo?

 • Dla nauczycieli i dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół,
 • Dla pedagogów i psychologów,
 • Dla osób pracujących z dziećmi w różnych placówkach wychowawczych,
 • Dla rodziców,
 • Dla wujków, cioć, babć, dziadków, sąsiadów,
 • Pragnących dowiedzieć się jak budować relacje z dziećmi i innymi dorosłymi bazując na wzajemnym szacunku i dążeniu do porozumienia.

Tematyka

– podstawy i założenia Porozumienia bez Przemocy

– neurobiologiczne podstawy rozwoju mózgu i empatii u dzieci

– komunikaty blokujące i wspierające kontakt 

– słuchanie z empatią,  autoempatia i wyrażanie siebie

 • granice dziecka i dorosłego

– praca nad złością, frustracją i trudnymi emocjami 

– zamiast kar, nagród i pochwał – o informacji zwrotnej

– towarzyszenie dziecku w przeżywaniu trudnych emocji

– zapraszanie do współpracy i współdecydowania,

 • praca z grupą, zabawy wspierające relacje i rozwijające empatię,
 • znaczenie i sposoby rozwiązywania konfliktów.

Logistyka

Terminy zjazdów podamy już wkrótce! 

 1. NVC jako wsparcie w budowaniu relacji z dzieckiem
 2. Rola i wsparcie dorosłego w relacji z dzieckiem
 3. Wspieranie rozwoju dziecka dzięki relacji opartej na empatii
 4. Wsparcie w trudnych emocjach
 5. Zabawy rozwijające empatię, praca z grupą
 6. Wsparcie w konflikcie

 

W soboty warsztaty odbywają się w godzinach 10 – 18, w niedziele w godzinach 9 – 16.

Merytoryka

NVC jako wsparcie w budowaniu relacji z dzieckiem 

– podstawy  i założenia NVC  w relacjach z dziećmi
– rola uczuć w komunikacji
– od oceny do wyrażania swoich potrzeb
– komunikaty blokujące kontakt i komunikaty nawiązujące kontakt
– prośba o działanie a prośba o kontakt
– skutki kar i nagród
– budowa informacji zwrotnej służącej budowie relacji
– gdy dziecko mówi NIE – słuchanie potrzeb poza NIE

Rola i wsparcie dorosłego w relacji z dzieckiem

– przekonania dorosłych na temat ich roli – jakim chcę być rodzicem/nauczycielem-nauczycielką
– empatia wobec siebie
– dbanie o siebie i swoje granice w relacjach z dziećmi
– komunikowanie granic w oparciu o potrzeby
– jak mówić dziecku NIE i pozostać w  kontakcie
– od posłuszeństwa do współpracy
– tworzenie ustaleń z dziećmi
– zaproszenie dzieci do współdecydowania
– przepraszanie w NVC

Wspieranie rozwoju dziecka dzięki relacji opartej na empatii 

– Empatia w relacji z dzieckiem
– Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
-Wpływ stresorów na funkcjonowanie dziecka;
-Bariery wspierającej relacji;
-Rola granic w rozwoju dziecka;
-Empatyczne reagowanie w sytuacjach trudnych: strategie behawioralne, poznawcze i humanistyczne;
-Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka -wykorzystanie gier, opowiadań i kart pracy.
-Współpraca z rodzicami;

Zabawy rozwijające empatię, praca z grupą

 • zabawy rozwijające empatię wobec siebie i innych, wspierające uważność, świadomość swojego ciała, emocji oraz inteligencję emocjonalną
 • NVC a praca z grupą dzieci (dominacja a partnerstwo w grupie, jakości wspierającej się społeczności)
 • system szkoły a system rodziny  (budowanie systemu wsparcia, współpraca z rodzicami)
 • szkodliwe a wspierające style wyrażania uznania i doceniania
 • codzienne postawy wzmacniające u dziecka proces budowania poczucia własnej wartości
 • regulacja, samoregulacja, koregulacja w tle teorii poliwagalnej
 • dziecko w świecie myśli
 • wdzięczność, szczęście i neurobiologia – a więc jak dbać o dobrostan w grupie

Wsparcie w trudnych emocjach

– złość dziecka, złość rodzica, złość nauczyciela
– kiedy twoja złość krzywdzi dziecko
– kiedy i w jaki sposób złość może służyć
– wstyd kulturowy jako dewastujący środek wychowawczy
– od wstydu do odwagi i wrażliwości
– odpowiedzialność zamiast poczucia winy
– proces uczenia się oparty na potrzebach
– zaufanie w trudnych chwilach jako element budujący relację
– trening umiejętności doświadczania trudnych bodźców / wyzwalaczy
– siła ochronna a siła karząca

Wsparcie w konflikcie 

– przekonania na temat konfliktu
– schemat mediacji między dziećmi,
– umiejętności wykorzystywane przez mediatora
– rola dorosłego w konfliktach między dziećmi – od sędziego do mediatora
– Drzewko pokoju
– podsumowanie kursu – prezentacje uczestniczek

Ekonomia daru

Chcemy uznać, że pieniądze są bardzo uniwersalną strategią na zaspokajanie ogromnej ilości potrzeb z łatwością i niezależnością.
Tutaj dowiesz się więcej o naszych zasobach w Leance: https://leance.org/ekonomia-daru-leance/

Jeżeli potrzebujesz jakichkolwiek informacji lub wsparcia, żeby wybrać kwotę, śmiało skontaktuj się z nami: biuro@leance.org, tel 576 575 123

Koszt udziału w kursie podamy już niedługo.

Niezależnie od tego, wszyscy, osoby indywidualne i organizacje, są zaproszeni do wybrania kwoty, którą chcą nam przekazać. Możliwe jest też wybranie jakiejś kwoty przy rejestracji, a w dowolnym momencie, również po zakończeniu kursu, przekazanie dodatkowej kwoty. I nie chodzi nam tutaj o rozłożenie płatności na raty, tylko o chęć wsparcia naszej pracy wtedy kiedy przychodzi taki impuls i jest to możliwe.

Jeśli zmagasz się z zasobami finansowymi, skontaktuj się z nami w celu znalezienia opcji, która działa dla nas wszystkich (np. raty)

TYTUŁY PRZELEWU w przypadku rat.

Imię i Nazwisko + Studium NVC w relacjach z dziećmi

Cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, kawę i herbatę.