Anna
14 września, 2020 Artykuł 0 komentarzy

Chcemy uznać, że pieniądze są bardzo uniwersalną strategią na zaspokajanie ogromnej ilości potrzeb z łatwością i niezależnością. Zaspokajają nie tylko potrzeby materialne – jak dom, jedzenie, ubranie, czy wiele potrzeb związanych z bezpieczeństwem ( zdrowia, wsparcia, pomocy)  – lecz również są popularną strategią na bycie widzianym, doświadczanie przynależności i akceptacji. I jednocześnie łatwo mogą stać się pułapką, która niszczy nasze zaufanie do innych możliwości zaspokajania potrzeb oraz zaufania do ludzkiej współzależności i chęci przyczyniania się do dobra innych.

Identyfikujemy 4 poziomy zaspokajania potrzeb dzięki finansom i wpłatom pieniężnym.

One nie są hierarchiczne  – to znaczy, że nawet przy minimalnych zasobach realizujemy potrzeby związane z rozkwitem. Wymaga to od nas wtedy więcej kreatywności.

Pokuszę się o wyliczenie poziomu 1 dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce 

Żeby przetrwać konieczne pokrycie kosztu na poziomie:

  • koszt na miesiąc na firmę 5 000 zł plus 2500 zł na życie 
  • koszt roczny 7 500 zł x 12 miesięcy  = 90 000 zł
  • 11 miesięcy = 8 100 zł miesięcznie

Czas pracy

  • 253 dni pracy – 26 dni urlopu  – 10 dni choroby, niedyspozycji = 217 dni pracujących, 
  • 217 dni x 8 godzin = 1736 godzin w roku
  • w tym 1/2 czasu to przygotowania, opracowanie programów, podsumowanie, logistyka, organizacja, korespondencja, tworzenie ofert, działania marketingowe, przejazdy, działania promocyjne, konferencje, warsztaty “za darmo” (868 godzin) 

¼ to czas realnej pracy na sali szkoleniowej, mediacji, coachingu (434 godziny – 40 g miesięcznie – np 6 dni szkoleniowych po 6 g , 2 g dziennie)

  • ¼ rozwój własny, szkolenia własne, superwizja,  (434 godziny) 

W ciągu 434 godzin muszę zarobić 90 000 zł

Co oznacza koszt 207 zł za godzinę pracy

Nie chcemy wzmacniać przekonania “im taniej, tym lepiej” dlatego nie prowadzimy zapisów promocyjnych first minute. Natomiast chcemy prosić o jak najwcześniejsze decyzje bo ułatwia to nam organizację warsztatów. 

W opisie warsztatów chcemy określać te cztery poziomy – i szukamy sposobu jak to robić 🙂