Kręgi naprawcze Leance
Anna
25 października, 2019 Artykuł 0 komentarzy

Jak to się zaczęło?

W zasadzie ten temat był dość prosty. Wiedzieliśmy, że Porozumienie bez Przemocy jest jednym z filarów naszej szkoły. Równocześnie PbP jest też jedną z podstaw, na której oparta jest metoda Kręgów Naprawczych. Było dla nas oczywiste, że konflikty się pojawią i jakiś usystematyzowany sposób podejścia do nich, który dodatkowo będzie opierał się na dialogu i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań będzie potrzebny. Wybór Kręgów Naprawczych był o tyle łatwy, że propagowanie tej metody jest jednym z celów statutowych [ZZZ: Sprawdzić] Fundacji Przestrzeń, w ramach której działa Wolna Szkoła Przestrzeń. Cały zespół Fundacji wziął udział w warsztatach, tak więc wszyscy zostali z metodą zaznajomieni i wiedzieli, o co w niej chodzi. 

Moja osobista pasja do Kręgów Naprawczych i wspierania ludzi w konfliktach wynika z ogromnej tęsknoty za wyjściem poza atrybucję winy i szukanie sprawcy, aby go ukarać, a zamiast tego szukanie sposobu na to, aby ludzie usiedli wspólnie do rozmowy i wspólnego szukania rozwiązań. Dodatkowo przyświeca mi intencja wspierania innych w sytuacji konfliktowej, tak aby odczarować społeczne wyobrażenie o tym, że (dorośli) ludzie powinni umieć sami sobie poradzić z konfliktem. Marzy mi się rzeczywistość, w której sięganie po wsparcie w konflikcie jest postrzegane nie tylko jako normalne, ale również zalecane.

Na czym polega metoda Kręgów Naprawczych?

W dużym skrócie jest to metoda facylitacji konfliktów zbiorowych, która bazuje na Porozumieniu bez Przemocy, Sprawiedliwości Naprawczej, oraz założeniu, że wszyscy uczestnicy mogą mieć wpływ na rozwiązanie sytuacji. Intencją Kręgów Naprawczych jest zachowanie bądź przywrócenie relacji pomiędzy uczestnikami konfliktu dzięki procesowi dialogowemu oraz wypracowanie rozwiązań, które działają dla wszystkich. Udział w procesie jest dobrowolny na każdym jego etapie i dla każdej z zaproszonych osób.

Metoda została dość dokładnie opisana w innym miejscu i nie ma sensu powielać tutaj szczegółowego opisu. Zamiast tego zapraszamy na oficjalną, polską stronę Kręgów Naprawczych, a w szczególności do zapoznania się z tekstami:

Jak to u nas wygląda w praktyce?

Mamy w szkole rolę Opiekuna Kręgów Naprawczych, której celem jest zapewnienie i utrzymywanie systemowego wdrożenia Kręgów Naprawczych, czyli konkretnie

  • przygotowanie i opracowanie podejścia do systemowego wdrożenia Kręgów Naprawczych,
  • zapewnienie systemu, który gwarantuje transparentność, dostępność i skalowalność korzystania z metody Kręgów Naprawczych
  • oferowanie możliwości praktykowania metody Kręgów Naprawczych,
 • coroczne oferowanie szkolenia z zakresu Kręgów Naprawczych dla współpracowników Szkoły.

Aby zainicjować nowy proces kręgów naprawczych należy wysłać maila na konflikt[at]przestrzen.org.pl. Ta skrzynka mailowa jest sprawdzana przynajmniej raz w tygodniu przez Opiekuna Kręgów Naprawczych.

Aktualnie system jest dostępny dla członków Fundacji Przestrzeń oraz osób współpracujących z Fundacją Przestrzeń (np. w ramach Wolnej Szkoły Przestrzeń). W niedalekiej przyszłości planujemy, aby był on również dostępny dla interesariuszy Fundacji Przestrzeń (np. Rodzin biorących udział w Wolnej Szkole Przestrzeń lub Piątkach z ED).

Aktualnie system nie jest dostępny dla uczniów Wolnej Szkoły Przestrzeń. Aby to mogło się wydarzyć, potrzebujemy najpierw wdrożyć mikro-kręgi i mieć facylitatorów wewnętrznych wśród nauczycieli. Docelowo chcemy, aby dzieci mogły również facylitować mikro-kręgi i Kręgi Naprawcze.

Informacje o rozpoczynających się, trwających i zakończonych Kręgach są publikowane na wewnętrznych kanale na Slacku fundacji, łącznie z planem działań, który został opracowany przez uczestników danego Kręgu. 

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się dwa Kręgi Naprawcze, a trzeci zakończył się na etapie Kręgu Otwarcia. Kręgi Naprawcze mamy wdrożone na poziomie kadry szkoły i członków fundacji, dla których to społeczności oferujemy wsparcie w konfliktach przy użyciu tej metody.

Jak propagujemy Kręgi Naprawcze

Jest kilka inicjatyw, które podejmujemy w ramach szerzenia tego podejścia przechodzenia przez konflikty w społecznościach. Z ramienia fundacji to głównie ja zajmuję się tym tematem, a zespół wspiera te działania od strony organizacyjnej i promocyjnej.

  • Organizujemy warsztaty wprowadzające i pogłębiające w temacie Kręgów Naprawczych,
  • W Krakowie działa grupa ćwicząca Kręgi Naprawcze, którą prowadzę już trzeci rok, a członkowie fundacji od czasu do czasu również w niej uczestniczą.
  • Facylitujemy Kręgi Naprawcze dla zaprzyjaźnionych/współpracujących z nami organizacji.
 • W planach jest oferowanie metody Kręgów Naprawczych jako usługi świadczonej przez fundację. 

Jak lepiej poznać metodę Kręgów Naprawczych?

Zapraszamy!

Piotr Leszczyński, w imieniu Fundacji Przestrzeń