Ładowanie Wydarzenia

Troszcząc się o świat – dbasz także o siebie,

gdy troszczysz się o siebie – zyskuje również świat. 

 

Kontynuacja rocznego Studium NVC to okazja do odkrycia swojej mocy. Czasem ukrytej pod bezsilnością, zakopanej pod poczuciem winy. Mocy płynącej z wdzięczności i wspólnego przewodzenia. Podczas zjazdów drugiego roku studium łączymy się ze swoją mocą, aby móc wnieść ją do świata i stać się częścią realnej zmiany społecznej.
Drugi rok Studium skierowany jest do osób, które ukończyły 1. rok Studium NVC lub mają za sobą co najmniej 10 dni szkoleń z certyfikowanymi trenerami.

Harmonogram

1. 09-10.10.2021 – Odkryj swoje miejsce mocy/Aga Rzewuska-Paca

2. 06-07.11.2021 – Bezsilny… czy pełen mocy – transformacja bezsilności /Ewelina Ragiel

3. 04-05.12.2021 – Poczucie winy – od destrukcyjnej siły ku konstruktywnej energii - Marta Kułaga

 

4. 12-13.02.2022 – Rozmowy naprawcze – Wypełnij złotem pęknięcie w relacji - Magdalena Kosicka-Leszczyńska

5. 26-27.03.2022 – Współmocny Lider - Marta Kułaga

6. 09-10.04.2022 –Zmiana społeczna – odkrywanie swojego wpływu - Aga Rzewuska-Paca i Magdalena Barańska

7. 28-29.052021 – Wdzięczność - droga do wewnętrznej mocy - Dominika Jasińska

Płatności

Mamy niestandardowe podejście do płatności.

1. Jeśli potrzebujesz łatwości w kwestii płatności zapłać standardową cenę 3640 PLN

2. Jeśli uczestniczysz w imieniu firmy, która pokrywa Twoje koszty prosimy Cię o zapłatę 5390 PLN.

3. Jeśli chcesz wybrać inną kwotę, prosimy o wybranie wysokości wkładu pomiędzy 3010 – 5390 PLN zgodnie z poniższymi wskazówkami:

– Jeśli masz stabilność płac, oszczędności i bezpieczeństwo w swojej sytuacji finansowej, wybierz kwotę od 3640 PLN.

– Jeśli zmagasz się z zasobami finansowymi, wybierz kwotę od 3010 PLN lub skontaktuj się z nami w celu znalezienia opcji, która działa dla nas wszystkich (np. raty)

4. W celu rezerwacji miejsca wpłać zaliczkę 500 zł w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

Zapisy

Aby zapisać się na to wydarzenie, wypełnij formularz i opłać swój udział.

Wpłaty na konto:  

Marta Kułaga, Joanna Nowicka Leance s.c. spółka cywilna

ul. Rękawka 10/15 30-535 Kraków

PL 83 1050 1445 1000 0092 8923 2457  SWIFT INGBPLPW

(podaj swoje dane do faktury/rachunku)

Szkolenia będą się odbywać na ulicy Pomorskiej 10/9.