Anna
21 grudnia, 2020 Artykuł 0 komentarzy

Co oznacza, że ktoś czuje się “emocjonalnie bezpieczny” w pracy? Czasami określane jako bezpieczeństwo psychologiczne – bezpieczeństwo emocjonalne dotyczy indywidualnej oceny konsekwencji podejmowania ryzyka w relacjach. Chodzi przede wszystkim o stworzenie takiego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się wystarczająco bezpiecznie, aby móc swobodnie wyrażać swoje myśli i dzielić się pomysłami, bez obawy o negatywne reakcje.

Dlaczego bezpieczeństwo emocjonalne jest ważne?

Nad korzyściami bezpieczeństwa emocjonalnego zostały przeprowadzone obszerne badania . Jedna z pionierek w tej dziedzinie, profesor Amy Edmondson z Harvard Business School, wykazała, że jest to kluczowy czynnik dla zrozumienia zjawisk, takich jak głos pracowników, praca zespołowa oraz uczenie się zespołowe i organizacyjne.
Czucie się bezpiecznym emocjonalnie oznacza, że pracownik czuje, że jest w stanie mówić i komunikować się otwarcie. Nie powstrzymuje go strach, jaki wywołuje wyrażanie swoich poglądów, wystawiając przy tym własną osobę na krytykę. Jest to niezbędne dla dobrze rozwijających się firm, szczególnie tych, w których bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie , na przykład w służbie zdrowia, gdzie brak możliwości zabrania głosu może mieć katastrofalne konsekwencje.
Badania przeprowadzone przez Collins & Smith 2006Siemsen et al 2009  potwierdzają, że bezpieczeństwo emocjonalne pomaga wyjaśnić, dlaczego pracownicy są w stanie dzielić się informacjami i wiedzą. Poczucie psychologicznego bezpieczeństwa jest szczególnie ważne, zwłaszcza gdy pracownikowi brakuje pewności siebie. 

Innowacja i kreatywność są bardzo ważne dla wielu organizacji,  jednak cierpią one znacząco w momencie, gdy ludzie odczuwają, że nie mogą swobodnie dzielić się myślami i pomysłami. Pracownicy, którzy czują się emocjonalnie bezpieczni, w szczególności w obecności  liderów, są bardziej skłonni do wprowadzania innowacji  i przedstawiania pomysłów doskonalenia organizacji. Są w stanie prowadzić burze mózgów i proponować rozwiązania bez lęku o ocenę, a także podejmować umiarkowane ryzyko, ponieważ nawet jeśli pomysł się nie sprawdzi, to  sam proces może być źródłem cennej wiedzy. Jest także większa szansa, że pracownicy, którzy czują się bezpieczni emocjonalnie będą zmotywowani, aby dawać z siebie wszystko  dla firmy.

Bezpieczeństwo emocjonalne jest bezpośrednio związane z nastawieniem na rozwój, w którym cenione są  spójność i współpraca, a pracownicy czują troskę i wsparcie.  Nie liczą się indywidualne wyniki, ale wspólna praca wszystkich w celu osiągnięcia pożądanych efektów. W konsekwencji znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo, że ludzie będą bali się utraty pracy, co z kolei wzmacnia ogólną kulturę dobrostanu.

Jeśli jest to wystarczające dla Google…

Bezpieczeństwo emocjonalne powinno być częścią codziennej kultury i przede wszystkim, tym, nad czym firma powinna pracować. Pogląd ten został wprowadzony przez zarząd światowego giganta – Google. Firma od dłuższego czasu zdecydowanie wspiera znaczenie bezpieczeństwa psychologicznego. Po czterech latach badań stwierdzono, że jest to najważniejszy czynnik prognozujący sukcesy zespołu. W rzeczywistości, nawet w organizacjach znanych z innowacji, gdzie można sobie wyobrazić, że pracownicy są pewni siebie i posiadają odpowiednią wiedzę, pracownicy Google dowiedli, że pomiędzy zespołami istnieje duża odmienność zdania w kwestii bezpieczeństwa psychologicznego i to te odmienności korelują z indywidualnymi wynikami zespołu. Różnice w obrębie jednej organizacji podkreślają ważną rolę zarządu, który musi współgrać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo emocjonalne, które odczuwają ich bezpośredni podwładni.
Wiadomo już, że bezpieczeństwo emocjonalne jest w pracy istotne, ale co może zrobić twoja organizacja, aby je ulepszyć?

Oto 10 kroków jak wznieść bezpieczeństwo emocjonalne w pracy na inny poziom.  

Popełnianie błędów (i przyznawanie się do nich) jest w porządku!

Co by się wydarzyło w twojej organizacji teraz, gdyby ktoś popełnił błąd? Przestrzeń, w której pracownik może czuć się bezpiecznie emocjonalnie, to miejsce gdzie człowiek wie, że jeśli popełni błąd, to nie utraci wartości w oczach innych. Aktywne przyjmowanie błędów w swojej kulturze wzbogaca ją i przede wszystkim uczy. Dzięki temu ludzie mogą się rozwijać i edukować jednocześnie. Liderzy, tacy jak autor “Black Box Thinking” Matthew Syed, sugerują, że jest to klucz do sukcesu bezpieczeństwa emocjonalnego.

Warto wspomnieć o badaniu Edmondson, która analizowała zespoły medyczne w całej Ameryce i wykazała, że najlepsze zespoły faktycznie odnotowały najwięcej błędów, nie dlatego, że personel medyczny popełnił więcej błędów, ale dlatego że częściej zgłaszali wątpliwości, gdy zobaczyli coś, co nie wyglądało dobrze i potrafili się wypowiedzieć, kiedy oni sami popełnili błąd.
Słabo działające zespoły, w których brakuje bezpieczeństwa psychologicznego są bardziej skłonne do odrzucania drobnych błędów.

Pokaż pracownikom, że ich wkład ma sens i jest spostrzegany.

Poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego wynika z poczucia potrzeby. Świadomość, że ich współudział ma znaczenie, podtrzymuje na duchu i podnosi pewność siebie pracowników. Zapewniając pracownikom poczucie że są cenieni, daje wtedy większe poczucie bezpieczeństwa w ich roli.

Udziel głosu pracownikom w ich organizacji.

Pracownicy powinni posiadać swój własny głos i być w stanie swobodnie wyrażać swoje myśli i poglądy. Ważne jest, aby właśnie teraz przyjrzeć się temu, w jaki sposób twoja firma pozwala i umożliwia usłyszenie głosu pracowników i zastanowić się, czy jest przestrzeń, aby zrobić więcej.

Celebruj indywidualizm

Różnorodność w miejscu pracy powinna być rozpoznawalna i ceniona. Zamiast doceniania tylko osiągniętych rezultatów, upewnij się, że istnieją możliwości, aby celebrować indywidualizm i różne perspektywy istniejące w twojej firmie. To spektrum perspektywy jest na wagę złota.

Skup się na zwiększeniu zaufania

Szczere zaufanie rośnie w momencie, gdy ludzie tworzą autentyczną i wspierającą relację ze sobą. Pozwala ona ludziom na stanie się sobą bez lęku przed zranieniem (odrobina wrażliwości przy innych), a to dotyczy również poziomu przywództwa. Poświęcanie czasu na wyrażanie uznania i wsparcia pozwala na rozkwit poziomu zaufania wśród pracowników.

Zachęcaj kierownictwo do współczucia

Czy możesz powiedzieć, że twoi menedżerowie okazują współczucie i empatię w stosunku do pracowników? Prawdopodobnie większość z nich to robi – ale w momentach braku okazanego wsparcia, gdy presja jest coraz większa, a ludzie są tak pochłonięci tym, co muszą zrobić, jest  mniej prawdopodobne, że zarejestrują potrzeby innych. Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania stojące przed menedżerami, jest to zrozumiałe, jednakże muszą oni usłyszeć od organizacji, że dbanie o swoich pracowników jest również ważną częścią ich roli. Jest to niezbędne dla bezpieczeństwa emocjonalnego i lepszego samopoczucia.

Zachęcaj do podejmowania ryzyka

Żadna firma nie życzy sobie podejmowania lekkomyślnego zachowania. Ale nie oznacza to, aby nie podejmować ryzyka w ogóle. Wyważone ryzyko jest potrzebne do rozwoju jednostki jak i organizacji. Nietolerancja pojęcia “niepowodzenia” oraz niezdolność akceptacji stopnia podejmowanego ryzyka może oznaczać, że organizacja dusi innowacyjne nastawienie. Miejsca pracy bezpieczne pod względem emocjonalnym zachęcają do podejmowania rozważnego ryzyka. Nawet jeśli popełniane błędy i próby nie przynoszą rezultatów, to powinno się, a nawet należy doceniać i zachęcać pracowników, jak i również czerpać wartości z nauki, która przynosi następnie rezultaty.

W gospodarce skoncentrowanej na wiedzy, w przeciwieństwie do tej skoncentrowanej na produkcji, i w miejscu gdzie wartość dodana wynika ze współpracy wielu dyscyplin w ramach organizacji, przede wszystkim ważne jest, aby pracownicy (i zarząd) zrozumieli, że ryzyko i błędy mogą i będą występować przez cały proces, ale są one ważne dla uzyskania pomyślnego wyniku końcowego.

Zauważ ich wysiłki 

Czy brak wiadomości to dobra wiadomość? Nie, jeśli mówimy o uznaniu wysiłków ludzi.
Kiedyś powszechnie akceptowalne było, że nie otrzymanie reprymendy jest równoznaczne z dobrze wykonywaną pracą. Niestety nie było to trafne założenie, szczególnie dla młodszych pracowników, dla których cisza może być ogłuszająca. Ludzie muszą wiedzieć, że czynią dobrze. Pracownicy muszą usłyszeć, że ich wysiłek i wyniki są na bieżąco doceniane. W ten sposób będą oni wiedzieć, że to, co robią jest widziane, cenione i popierane przez otaczające ich osoby, niezależnie czy jest to menedżer, koledzy z pracy czy asystenci. Poprzez dawanie im pewności dobrze wykonanej pracy, czują się bezpieczniej emocjonalnie. Nawet jeśli wyniki nie są od razu takie, na jakie liczyli, warto wciąż podkreślać słuszność wykonywanej przez nich pracy. W rezultacie poczują się zachęceni do dalszych prób i wkładu.

Promuj różnorodność

Pracownicy, którzy nawet w najmniejszym stopniu czują się wykluczeni, rzadziej czują się bezpieczni emocjonalnie. Zastanów się, jakie kroki możesz podjąć, aby promować wśród swoich pracowników różnorodność i integrację. Pomyśl, w jaki sposób możesz wprowadzić środki, które zachęcą wszystkich do większej otwartości oraz bardziej elastycznych praktyk, które otworzą nowe możliwości dla osób, które mogłyby mieć trudności ze spełnieniem określonych wymagań firmy.

Pozwól na pozytywne wsparcie

Utworzenie przestrzeni dla pozytywnych opinii jest skutecznym sposobem organizacji na zachęcenie do wyczuwania bezpieczeństwa emocjonalnego. Dobrze dobrana opinia może stać się efektywną techniką pochwał pracowników oraz wzmacniania konkretnych pozytywnych zachowań.

Zobacz więcej:

Artykuł został przetłumaczony z:

https://www.workstars.com/recognition-and-engagement-blog/2019/12/13/10-ways-to-improve-emotional-safety-in-the-workplace/
Tłumaczenie: Anna Krężołek